แผนที่ - ประเทศมอลโดวา

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศมอลโดวา
แฟ้ม (1,398 x 1,686 พิกเซล,  File Size : 646.97 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 168 พิกเซล |  349 x 421 พิกเซล |  699 x 843 พิกเซล |  1,048 x 1,264 พิกเซล |  1,398 x 1,686 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
มอลโดวา หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐมอลโดวา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคยุโรปตะวันออก ตั้งอยู่ระหว่างประเทศโรมาเนียทางทิศตะวันตก และประเทศยูเครนทางทิศตะวันออก มีพรมแดนกับโรมาเนียตามแม่น้ำพรุต (Prut River) และแม่น้ำดานูบ (Danube River)

ในอดีตพื้นที่ประเทศมอลโดวาอยู่ในอาณาบริเวณของราชรัฐมอลดาเวีย (Principality of Moldavia) ต่อมาถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียในปี พ.ศ. 2355 และได้รวมกับดินแดนโรมาเนียอื่น ๆ เป็นประเทศโรมาเนียในปี พ.ศ. 2461 หลังจากเปลี่ยนผู้มีอำนาจเหนือดินแดนนี้ไปมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มอลโดวาก็ได้กลายเป็นดินแดนของสหภาพโซเวียตในชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลดาเวีย (Moldavian SSR) ระหว่างปี พ.ศ. 2488-2534 จนในที่สุดก็ได้ประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2534
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศมอลโดวา
แผนที่ - ประเทศมอลโดวา - 2,057 x 2,580 พิกเซล - 1.2 MB - สาธารณสมบัติ
2,057 x 2,580  พิกเซล -  1.2 MB
แผนที่ - ประเทศมอลโดวา - 1,913 x 2,415 พิกเซล - 1.17 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,913 x 2,415  พิกเซล -  1.17 MB
แผนที่ - ประเทศมอลโดวา - 1,402 x 1,737 พิกเซล - 541.55 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,402 x 1,737  พิกเซล -  541.55 KB
แผนที่ - ประเทศมอลโดวา - 1,398 x 1,686 พิกเซล - 571.99 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,686  พิกเซล -  571.99 KB
แผนที่ - ประเทศมอลโดวา - 1,398 x 1,686 พิกเซล - 646.97 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,686  พิกเซล -  646.97 KB
แผนที่ - ประเทศมอลโดวา - 1,155 x 1,388 พิกเซล - 229.89 KB - สาธารณสมบัติ
1,155 x 1,388  พิกเซล -  229.89 KB
แผนที่ - ประเทศมอลโดวา - 990 x 1,217 พิกเซล - 205.87 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
990 x 1,217  พิกเซล -  205.87 KB