แผนที่ - ประเทศมาดากัสการ์

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศมาดากัสการ์
แฟ้ม (803 x 1,458 พิกเซล,  File Size : 364.92 KB,  File Format : image/pjpeg)

80 x 145 พิกเซล |  200 x 364 พิกเซล |  401 x 729 พิกเซล |  602 x 1,093 พิกเซล |  803 x 1,458 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
มาดากัสการ์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ คือชาติเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของแอฟริกา ใกล้กับโมซัมบิก เกาะมาดากัสการ์ที่เป็นเกาะหลักเป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นถิ่นของสายพันธุ์พืชและสัตว์ถึงร้อยละ 5 ของโลก และมีมากกว่าร้อยละ 80 ที่เป็นสัตว์หรือพืชเฉพาะถิ่นมาดากัสการ์ ที่เด่นคือตัวลีเมอร์ซึ่งอยู่ในตระกูลไพรเมต ตัวฟอสซา (fossa) ซึ่งกินเนื้อ นกเฉพาะถิ่น 3 ตระกูล และต้นบาวบับ (baobab) 6 ชนิด ภาษาหลักคือภาษามาลากาซี สมดุลทางธรรมชาติของมาดากัสการ์ถูกคุกคาม เนื่องจากป่าส่วนใหญ่เสียหาย และลีเมอร์ได้สูญพันธุ์ถึง 15 สายพันธุ์
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : NordNordWest)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศมาดากัสการ์
แผนที่ - ประเทศมาดากัสการ์ - 2,513 x 3,547 พิกเซล - 3.47 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,513 x 3,547  พิกเซล -  3.47 MB
แผนที่ - ประเทศมาดากัสการ์ - 1,397 x 1,694 พิกเซล - 412.63 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,694  พิกเซล -  412.63 KB
แผนที่ - ประเทศมาดากัสการ์ - 1,397 x 1,694 พิกเซล - 458.59 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,694  พิกเซล -  458.59 KB
แผนที่ - ประเทศมาดากัสการ์ - 1,085 x 1,907 พิกเซล - 1.33 MB - สาธารณสมบัติ
1,085 x 1,907  พิกเซล -  1.33 MB
แผนที่ - ประเทศมาดากัสการ์ - 1,004 x 945 พิกเซล - 373.71 KB - สาธารณสมบัติ
1,004 x 945  พิกเซล -  373.71 KB
แผนที่ - ประเทศมาดากัสการ์ - 1,000 x 1,817 พิกเซล - 804.58 KB - สาธารณสมบัติ
1,000 x 1,817  พิกเซล -  804.58 KB
แผนที่ - ประเทศมาดากัสการ์ - 803 x 1,458 พิกเซล - 364.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
803 x 1,458  พิกเซล -  364.92 KB