แผนที่ - ประเทศมาลาวี

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศมาลาวี
แฟ้ม (1,012 x 1,214 พิกเซล,  File Size : 192.7 KB,  File Format : image/jpeg)

101 x 121 พิกเซล |  253 x 303 พิกเซล |  506 x 607 พิกเซล |  759 x 910 พิกเซล |  1,012 x 1,214 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สาธารณรัฐมาลาวี (; ชิเชวา: ) มีชื่อเดิมว่า ไนแอซาแลนด์ เป็นรัฐประชาธิปไตยที่มีประชากรหนาแน่นอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศแซมเบียทางตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับประเทศแทนซาเนียทางเหนือ และมีประเทศโมซัมบิกล้อมรอบทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศมาลาวี
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 2,057 x 2,820 พิกเซล - 1.19 MB - สาธารณสมบัติ
2,057 x 2,820  พิกเซล -  1.19 MB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 1,467 x 3,513 พิกเซล - 695.22 KB - สาธารณสมบัติ
1,467 x 3,513  พิกเซล -  695.22 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 1,012 x 1,214 พิกเซล - 192.7 KB - สาธารณสมบัติ
1,012 x 1,214  พิกเซล -  192.7 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 946 x 1,937 พิกเซล - 299.09 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
946 x 1,937  พิกเซล -  299.09 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 749 x 1,531 พิกเซล - 1.14 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
749 x 1,531  พิกเซล -  1.14 MB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 625 x 1,024 พิกเซล - 376.8 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
625 x 1,024  พิกเซล -  376.8 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 564 x 1,210 พิกเซล - 775.55 KB - สาธารณสมบัติ
564 x 1,210  พิกเซล -  775.55 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 500 x 1,039 พิกเซล - 381.6 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
500 x 1,039  พิกเซล -  381.6 KB