แผนที่ - ประเทศมาลาวี

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศมาลาวี
แฟ้ม (749 x 1,531 พิกเซล,  File Size : 1.14 MB,  File Format : image/pjpeg)

74 x 153 พิกเซล |  187 x 382 พิกเซล |  374 x 765 พิกเซล |  561 x 1,148 พิกเซล |  749 x 1,531 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สาธารณรัฐมาลาวี (; ชิเชวา: ) มีชื่อเดิมว่า ไนแอซาแลนด์ เป็นรัฐประชาธิปไตยที่มีประชากรหนาแน่นอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศแซมเบียทางตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับประเทศแทนซาเนียทางเหนือ และมีประเทศโมซัมบิกล้อมรอบทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Dr Brains)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศมาลาวี
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 2,057 x 2,820 พิกเซล - 1.19 MB - สาธารณสมบัติ
2,057 x 2,820  พิกเซล -  1.19 MB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 1,467 x 3,513 พิกเซล - 695.22 KB - สาธารณสมบัติ
1,467 x 3,513  พิกเซล -  695.22 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 1,012 x 1,214 พิกเซล - 192.7 KB - สาธารณสมบัติ
1,012 x 1,214  พิกเซล -  192.7 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 946 x 1,937 พิกเซล - 299.09 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
946 x 1,937  พิกเซล -  299.09 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 749 x 1,531 พิกเซล - 1.14 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
749 x 1,531  พิกเซล -  1.14 MB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 625 x 1,024 พิกเซล - 376.8 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
625 x 1,024  พิกเซล -  376.8 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 564 x 1,210 พิกเซล - 775.55 KB - สาธารณสมบัติ
564 x 1,210  พิกเซล -  775.55 KB
แผนที่ - ประเทศมาลาวี - 500 x 1,039 พิกเซล - 381.6 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
500 x 1,039  พิกเซล -  381.6 KB