แผนที่ - ประเทศยูเครน

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศยูเครน
แฟ้ม (1,000 x 1,045 พิกเซล,  File Size : 248.28 KB,  File Format : image/jpeg)

100 x 104 พิกเซล |  250 x 261 พิกเซล |  500 x 522 พิกเซล |  750 x 783 พิกเซล |  1,000 x 1,045 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ประเทศยูเครน (; , Ukrayina ) เป็นประเทศในยุโรปตะวันออก มีอาณาเขตทางตะวันออกติดต่อกับประเทศรัสเซีย ทางเหนือติดต่อกับเบลารุส ทางตะวันตกติดต่อกับโปแลนด์ สโลวาเกีย และฮังการี ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับโรมาเนียและมอลโดวา ทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้จรดทะเลดำและทะเลอะซอฟตามลำดับ ยูเครนมีพื้นที่ 603,628 กม.2 จึงเป็นประเทศใหญ่ที่สุดซึ่งมีอาณาเขตอยู่ในทวีปยุโรปทั้งหมด

พื้นที่ประเทศยูเครนในคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมสลาฟตะวันออกในยุคกลาง ซึ่งส่งผลให้เกิดรัฐที่มีอำนาจในแถบนั้นในชื่อ เคียฟรุส (Kievan Rus') อีกหลายศตวรรษหลังจากนั้นจึงถูกแบ่งไประหว่างกลุ่มอำนาจต่าง ๆ โดยเฉพาะรัสเซีย โปแลนด์ และจักรวรรดิออตโตมัน โดยมีเอกราชระยะสั้น ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2460-2464 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติรัสเซีย จากนั้นได้กลายเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2465 ชายแดนในปัจจุบันเพิ่งได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2497 ยูเครนเป็นเอกราชอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534

ยูเครนเป็น "อู่ข้าวอู่น้ำ" ของโลกมาช้านานเนื่องจากสภาพอันอุดมสมบูรณ์ ในปี 2554 ยูเครนเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่เป็นอันดับสามของโลก โดยผลการเก็บเกี่ยวในปีนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วย ยูเครนติดหนึ่งในสิบเขตการได้มาซึ่งที่ดินการเกษตรที่น่าดึงดูดที่สุด นอกเหนือจากนี้ ยูเครนยังมีภาคการผลิตที่พัฒนาดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอวกาศและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ยูเครนเป็นรัฐเดี่ยว ประกอบด้วย 24 จังหวัด หนึ่งสาธารณรัฐปกครองตนเอง (ไครเมีย) และสองนครซึ่งมีสถานภาพพิเศษ คือ กรุงเคียฟ เมืองหลวงและนครใหญ่ที่สุด และเซวัสโตปอลซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือทะเลดำรัสเซียภายใต้ความตกลงเช่า ยูเครนเป็นสาธารณรัฐในระบบกึ่งประธานาธิบดี โดยฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการแยกกัน นับแต่สหภาพโซเวียตล่มสลาย ยูเครนยังเป็นประเทศที่มีทหารมากเป็นอันดับสองในยุโรป รองจากรัสเซีย หากคิดรวมกำลังพลที่เป็นกำลังสำรองและกำลังกึ่งทหารด้วย

ยูเครนมีประชากร 44.6 ล้านคน 77.8% เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ยูเครน โดยมีชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์รัสเซีย (17%) เบลารุสและโรมาเนียพอสมควร ภาษายูเครนเป็นภาษาราชการ ภาษารัสเซียก็พบใช้แพร่หลายเช่นกัน ศาสนาหลักของประเทศ คือ ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ตะวันออก ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อสถาปัตยกรรม วรรณกรรมและดนตรียูเครน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศยูเครน
แผนที่ - ประเทศยูเครน - 2,600 x 1,764 พิกเซล - 1.48 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,600 x 1,764  พิกเซล -  1.48 MB
แผนที่ - ประเทศยูเครน - 2,000 x 1,488 พิกเซล - 1.4 MB - สาธารณสมบัติ
2,000 x 1,488  พิกเซล -  1.4 MB
แผนที่ - ประเทศยูเครน - 1,720 x 1,157 พิกเซล - 1.14 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,720 x 1,157  พิกเซล -  1.14 MB
แผนที่ - ประเทศยูเครน - 1,546 x 1,038 พิกเซล - 284.96 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,546 x 1,038  พิกเซล -  284.96 KB
แผนที่ - ประเทศยูเครน - 1,034 x 1,080 พิกเซล - 273.08 KB - สาธารณสมบัติ
1,034 x 1,080  พิกเซล -  273.08 KB
แผนที่ - ประเทศยูเครน - 1,000 x 1,045 พิกเซล - 248.28 KB - สาธารณสมบัติ
1,000 x 1,045  พิกเซล -  248.28 KB