แผนที่ - ประเทศรวันดา

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศรวันดา
แฟ้ม (952 x 1,274 พิกเซล,  File Size : 229.67 KB,  File Format : image/jpeg)

95 x 127 พิกเซล |  238 x 318 พิกเซล |  476 x 637 พิกเซล |  714 x 955 พิกเซล |  952 x 1,274 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
รวันดา (กินยาร์วันดา, อังกฤษ และ) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐรวันดา (กินยาร์วันดา: ; ; ) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่อยู่ติดกับทะเลสาบเกรตเลกส์ (Great Lakes) ทางตะวันออกของประเทศ รวันดาเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ทางระหว่างตอนกลางและตะวันออกของทวีปแอฟริกา มีประชากรร่วม ๆ 8 ล้านคน

รวันดามีอาณาเขตติดต่อกับยูกันดาทางตอนเหนือ บุรุนดีทางตอนใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทางตะวันตกเฉียงเหนือมาจนถึงตะวันตก และแทนซาเนียที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ไล่ขึ้นมาถึงทางตะวันออก รวันดามีลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ได้สมญานามจากเบลเยียม เจ้าอาณานิคมเก่าว่าเป็น ดินแดนแห่งเขาพันลูก (Pays des Mille Collines เป็นภาษาฝรั่งเศส หรือ Igihugu cy'Imisozi Igihumbi เป็นภาษากินยาร์วันดา) รวันดายังถือเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในแอฟริกาส่วนภูมิภาค (ไม่นับเกาะเล็ก ๆ) เหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดของประเทศรวันดาในระดับสากลคือเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวทุตซีในปี พ.ศ. 2537 (1994) ซึ่งส่งผลให้ประชากรเกือบล้านคนต้องเสียชีวิตไป

เศรษฐกิจของรวันดาล้วนมาจากการเกษตรกรรม แต่เกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพ มิใช่เพื่อการค้า ในปัจจุบันที่ความหนาแน่นและจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่คุณภาพดินที่เสื่อมลงและสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนทำให้รวันดาเป็นประเทศที่มีปัญหาร้ายแรงด้านการขาดสารอาหารของประชาชนที่เป็นไปอย่างกว้างขวาง รวมถึงประสบกับปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศรวันดา
แผนที่ - ประเทศรวันดา - 3,038 x 2,258 พิกเซล - 1.43 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,258  พิกเซล -  1.43 MB
แผนที่ - ประเทศรวันดา - 1,893 x 1,660 พิกเซล - 1.7 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,893 x 1,660  พิกเซล -  1.7 MB
แผนที่ - ประเทศรวันดา - 1,631 x 1,280 พิกเซล - 2.66 MB - สาธารณสมบัติ
1,631 x 1,280  พิกเซล -  2.66 MB
แผนที่ - ประเทศรวันดา - 1,000 x 877 พิกเซล - 264.5 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 877  พิกเซล -  264.5 KB
แผนที่ - ประเทศรวันดา - 1,000 x 829 พิกเซล - 469.84 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 829  พิกเซล -  469.84 KB
แผนที่ - ประเทศรวันดา - 992 x 654 พิกเซล - 792.52 KB - สาธารณสมบัติ
992 x 654  พิกเซล -  792.52 KB
แผนที่ - ประเทศรวันดา - 964 x 1,290 พิกเซล - 262.23 KB - สาธารณสมบัติ
964 x 1,290  พิกเซล -  262.23 KB
แผนที่ - ประเทศรวันดา - 962 x 736 พิกเซล - 398.01 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
962 x 736  พิกเซล -  398.01 KB
แผนที่ - ประเทศรวันดา - 952 x 1,274 พิกเซล - 229.67 KB - สาธารณสมบัติ
952 x 1,274  พิกเซล -  229.67 KB