แผนที่ - ประเทศลัตเวีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศลัตเวีย
แฟ้ม (996 x 930 พิกเซล,  File Size : 297.58 KB,  File Format : image/jpeg)

99 x 93 พิกเซล |  249 x 232 พิกเซล |  498 x 465 พิกเซล |  747 x 697 พิกเซล |  996 x 930 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ลัตเวีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐลัตเวีย เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับอีก 2 รัฐบอลติก คือ เอสโตเนียทางทิศเหนือ และลิทัวเนียและเบลารุสทางทิศใต้ จดรัสเซียทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศตะวันตกนั้น ลัตเวียมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับสวีเดน กรุงรีกา เมืองหลวงของลัตเวียเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองที่อยู่ในกลุ่มรัฐบอลติก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศลัตเวีย
แผนที่ - ประเทศลัตเวีย - 3,038 x 2,258 พิกเซล - 1.83 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,258  พิกเซล -  1.83 MB
แผนที่ - ประเทศลัตเวีย - 1,837 x 1,088 พิกเซล - 282.81 KB - สาธารณสมบัติ
1,837 x 1,088  พิกเซล -  282.81 KB
แผนที่ - ประเทศลัตเวีย - 1,753 x 1,032 พิกเซล - 233.19 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,753 x 1,032  พิกเซล -  233.19 KB
แผนที่ - ประเทศลัตเวีย - 1,739 x 1,095 พิกเซล - 191.21 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,739 x 1,095  พิกเซล -  191.21 KB
แผนที่ - ประเทศลัตเวีย - 1,304 x 821 พิกเซล - 256.7 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,304 x 821  พิกเซล -  256.7 KB
แผนที่ - ประเทศลัตเวีย - 1,126 x 669 พิกเซล - 364.81 KB - สาธารณสมบัติ
1,126 x 669  พิกเซล -  364.81 KB
แผนที่ - ประเทศลัตเวีย - 1,014 x 938 พิกเซล - 285.04 KB - สาธารณสมบัติ
1,014 x 938  พิกเซล -  285.04 KB
แผนที่ - ประเทศลัตเวีย - 996 x 930 พิกเซล - 297.58 KB - สาธารณสมบัติ
996 x 930  พิกเซล -  297.58 KB