แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศลิกเตนสไตน์
แฟ้ม (1,386 x 1,788 พิกเซล,  File Size : 368.85 KB,  File Format : image/png)

138 x 178 พิกเซล |  346 x 447 พิกเซล |  693 x 894 พิกเซล |  1,039 x 1,341 พิกเซล |  1,386 x 1,788 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ลิกเตนสไตน์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ เป็นประเทศเล็กๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลาง มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรีย และด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้ประเทศนี้จะมีขนาดเล็ก และเต็มไปด้วยภูเขาสูง แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้ ลิกเตนสไตน์ยังเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว และยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำมากประเทศหนึ่งด้วย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Globe-trotter)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์ - 1,386 x 1,788 พิกเซล - 368.85 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,386 x 1,788  พิกเซล -  368.85 KB
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์ - 1,301 x 1,697 พิกเซล - 1.57 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,301 x 1,697  พิกเซล -  1.57 MB
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์ - 941 x 1,476 พิกเซล - 177.86 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
941 x 1,476  พิกเซล -  177.86 KB
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์ - 638 x 1,180 พิกเซล - 186.81 KB - สาธารณสมบัติ
638 x 1,180  พิกเซล -  186.81 KB