แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศลิกเตนสไตน์
แฟ้ม (638 x 1,180 พิกเซล,  File Size : 186.81 KB,  File Format : image/jpeg)

63 x 118 พิกเซล |  159 x 295 พิกเซล |  319 x 590 พิกเซล |  478 x 885 พิกเซล |  638 x 1,180 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ลิกเตนสไตน์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ เป็นประเทศเล็กๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลาง มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรีย และด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้ประเทศนี้จะมีขนาดเล็ก และเต็มไปด้วยภูเขาสูง แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้ ลิกเตนสไตน์ยังเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว และยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำมากประเทศหนึ่งด้วย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : NASA)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์ - 1,386 x 1,788 พิกเซล - 368.85 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,386 x 1,788  พิกเซล -  368.85 KB
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์ - 1,301 x 1,697 พิกเซล - 1.57 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,301 x 1,697  พิกเซล -  1.57 MB
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์ - 941 x 1,476 พิกเซล - 177.86 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
941 x 1,476  พิกเซล -  177.86 KB
แผนที่ - ประเทศลิกเตนสไตน์ - 638 x 1,180 พิกเซล - 186.81 KB - สาธารณสมบัติ
638 x 1,180  พิกเซล -  186.81 KB