แผนที่ - ประเทศสกอตแลนด์

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศสกอตแลนด์
แฟ้ม (1,128 x 1,483 พิกเซล,  File Size : 313.25 KB,  File Format : image/png)

112 x 148 พิกเซล |  282 x 370 พิกเซล |  564 x 741 พิกเซล |  846 x 1,112 พิกเซล |  1,128 x 1,483 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
หลังจากยุคเรืองปัญญา สกอตแลนด์มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ผลงานการประดิษฐ์และคิดค้นของชาวสกอตในยุคนี้โดดเด่นกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเห็นได้ชัด นับตั้งแต่การคิดค้นทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวล การค้นคว้าทางด้านอุณหพลศาสตร์ของลอร์ดเคลวินและแรงคิน และการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำของเจมส์ วัตต์ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้สหราชอาณาจักรเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและกลายเป็นเจ้าอาณานิคมในเวลาต่อมา ผลงานประดิษฐ์โทรศัพท์ โทรทัศน์ เรดาร์ การคิดค้นยาปฏิชีวนะ การพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดสมัยใหม่ นอกจากนี้ ชาวสกอตยังมีชื่อเสียงด้านการเงินและการธนาคาร โดยมีการคิดค้นนวัตกรรมทางการเงินและการธนาคารต่าง ๆ อาทิ ตู้เอทีเอ็ม การเบิกเงินเกินบัญชี (overdraft) และการนำระบบทศนิยมมาใช้ในการธนาคาร ชาวสกอตยังเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปหลายแห่ง เช่น HSBC และ RBS ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 1 และ 2 ของยุโรป รวมไปถึงการริเริ่มก่อตั้ง Bank of England ด้วย

ในวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ชาวสกอตแลนด์ลงประชามติว่าจะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรหรือไม่
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : NordNordWest)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศสกอตแลนด์
แผนที่ - ประเทศสกอตแลนด์ - 2,400 x 3,450 พิกเซล - 2.29 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,400 x 3,450  พิกเซล -  2.29 MB
แผนที่ - ประเทศสกอตแลนด์ - 2,048 x 2,954 พิกเซล - 2.3 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,048 x 2,954  พิกเซล -  2.3 MB
แผนที่ - ประเทศสกอตแลนด์ - 2,048 x 2,944 พิกเซล - 3.13 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,048 x 2,944  พิกเซล -  3.13 MB
แผนที่ - ประเทศสกอตแลนด์ - 1,600 x 2,000 พิกเซล - 821.78 KB - สาธารณสมบัติ
1,600 x 2,000  พิกเซล -  821.78 KB
แผนที่ - ประเทศสกอตแลนด์ - 1,128 x 1,483 พิกเซล - 313.25 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,128 x 1,483  พิกเซล -  313.25 KB
แผนที่ - ประเทศสกอตแลนด์ - 1,065 x 1,400 พิกเซล - 149.47 KB - สาธารณสมบัติ
1,065 x 1,400  พิกเซล -  149.47 KB
แผนที่ - ประเทศสกอตแลนด์ - 1,024 x 1,563 พิกเซล - 395.39 KB - สาธารณสมบัติ
1,024 x 1,563  พิกเซล -  395.39 KB