แผนที่ - ประเทศสวาซิแลนด์

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศสวาซิแลนด์
แฟ้ม (1,000 x 1,228 พิกเซล,  File Size : 1.83 MB,  File Format : image/png)

100 x 122 พิกเซล |  250 x 307 พิกเซล |  500 x 614 พิกเซล |  750 x 921 พิกเซล |  1,000 x 1,228 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สวาซิแลนด์ หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านขนาดใหญ่ คือ แอฟริกาใต้ และโมซัมบิก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : NordNordWest, Htonl)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศสวาซิแลนด์
แผนที่ - ประเทศสวาซิแลนด์ - 2,486 x 2,941 พิกเซล - 1.57 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,486 x 2,941  พิกเซล -  1.57 MB
แผนที่ - ประเทศสวาซิแลนด์ - 1,425 x 1,411 พิกเซล - 3.4 MB - สาธารณสมบัติ
1,425 x 1,411  พิกเซล -  3.4 MB
แผนที่ - ประเทศสวาซิแลนด์ - 1,128 x 1,314 พิกเซล - 184.79 KB - สาธารณสมบัติ
1,128 x 1,314  พิกเซล -  184.79 KB
แผนที่ - ประเทศสวาซิแลนด์ - 1,000 x 1,228 พิกเซล - 219.29 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,228  พิกเซล -  219.29 KB
แผนที่ - ประเทศสวาซิแลนด์ - 1,000 x 1,228 พิกเซล - 1.83 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,228  พิกเซล -  1.83 MB