แผนที่ - ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แฟ้ม (1,396 x 1,470 พิกเซล,  File Size : 312.44 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 147 พิกเซล |  349 x 367 พิกเซล |  698 x 735 พิกเซล |  1,047 x 1,102 พิกเซล |  1,396 x 1,470 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ นอกจากจะมีความเป็นกลางทางการเมืองแล้ว สวิตเซอร์แลนด์นับว่ามีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่ง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แผนที่ - ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - 4,088 x 2,892 พิกเซล - 221.87 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
4,088 x 2,892  พิกเซล -  221.87 KB
แผนที่ - ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - 2,919 x 1,886 พิกเซล - 985.09 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,919 x 1,886  พิกเซล -  985.09 KB
แผนที่ - ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - 1,398 x 1,469 พิกเซล - 610.69 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,469  พิกเซล -  610.69 KB
แผนที่ - ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - 1,398 x 1,469 พิกเซล - 738.79 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,469  พิกเซล -  738.79 KB
แผนที่ - ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - 1,396 x 1,470 พิกเซล - 312.44 KB - สาธารณสมบัติ
1,396 x 1,470  พิกเซล -  312.44 KB