แผนที่ - ประเทศสวีเดน

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศสวีเดน
แฟ้ม (996 x 1,248 พิกเซล,  File Size : 262.73 KB,  File Format : image/jpeg)

99 x 124 พิกเซล |  249 x 312 พิกเซล |  498 x 624 พิกเซล |  747 x 936 พิกเซล |  996 x 1,248 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สวีเดน หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในยุโรปเหนือ เขตแดนทางตะวันตกจรดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์ และช่องแคบ สแกเกอร์แรก (Skagerrak) ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดช่องแคบแคทีแกต (Kattegat) และทางตะวันออกจรดทะเลบอลติก และอ่าวบอทเนีย มีกรุงสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวง ประเทศสวีเดนมีประชากรที่เบาบาง เว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขาสูง

หลังจากสิ้นสุดยุคไวกิง สวีเดนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพคาลมาร์ ร่วมกับเดนมาร์กและนอร์เวย์ (ในช่วงเวลานี้ ฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน) สวีเดนได้ออกจากสหภาพในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 และได้รบสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะรัสเซีย และเดนมาร์กกับนอร์เวย์ที่ยังเป็นสหภาพอยู่ ซึ่งไม่ยอมรับการที่สวีเดนออกจากสหภาพ ในคริสศตวรรษที่ 17 สวีเดนได้ขยายเขตด้วยสงครามและกลายเป็นมหาอำนาจด้วยขนาด 2 เท่าของปัจจุบัน ถึงพ.ศ. 2457 สวีเดนได้สูญเสียพื้นที่ราชอาณาจักรรวมถึงฟินแลนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน ตั้งแต่พ.ศ. 2457 นั้น สวีเดนอยู่ในภาวะสันติ โดยที่มีนโยบายต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในช่วงสันติและเป็นกลางระหว่างสงคราม

สวีเดนเป็นผู้ส่งออกเหล็ก ทองแดง และไม้ชั้นนำของยุโรปตั้งแต่สมัยยุคกลาง อย่างไรก็ดี การขนส่งและการคมนาคมที่ดีขึ้น ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะไม้ และแร่เหล็ก การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการจัดการศึกษาทั่วไป ช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว และในทศวรรษ 1890 ประเทศได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้เกิดระบบสวัสดิการของรัฐบาลขึ้น ปัจจุบัน สวีเดนมีความโน้มเอียงในทางเสรีนิยม และความต้องการความเท่าเทียมกันในสังคม และมักจะเป็นชาติที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศสวีเดน
แผนที่ - ประเทศสวีเดน - 3,000 x 5,777 พิกเซล - 2.71 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 5,777  พิกเซล -  2.71 MB
แผนที่ - ประเทศสวีเดน - 2,514 x 3,376 พิกเซล - 3.07 MB - สาธารณสมบัติ
2,514 x 3,376  พิกเซล -  3.07 MB
แผนที่ - ประเทศสวีเดน - 2,021 x 6,443 พิกเซล - 2.21 MB - สาธารณสมบัติ
2,021 x 6,443  พิกเซล -  2.21 MB
แผนที่ - ประเทศสวีเดน - 996 x 1,248 พิกเซล - 262.73 KB - สาธารณสมบัติ
996 x 1,248  พิกเซล -  262.73 KB
แผนที่ - ประเทศสวีเดน - 979 x 1,223 พิกเซล - 207.65 KB - สาธารณสมบัติ
979 x 1,223  พิกเซล -  207.65 KB
แผนที่ - ประเทศสวีเดน - 842 x 1,837 พิกเซล - 540.8 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
842 x 1,837  พิกเซล -  540.8 KB
แผนที่ - ประเทศสวีเดน - 842 x 1,837 พิกเซล - 463.01 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
842 x 1,837  พิกเซล -  463.01 KB
แผนที่ - ประเทศสวีเดน - 568 x 1,343 พิกเซล - 400.8 KB - สาธารณสมบัติ
568 x 1,343  พิกเซล -  400.8 KB