แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศสิงคโปร์
แฟ้ม (1,824 x 1,417 พิกเซล,  File Size : 644.38 KB,  File Format : image/pjpeg)

182 x 141 พิกเซล |  456 x 354 พิกเซล |  912 x 708 พิกเซล |  1,368 x 1,062 พิกเซล |  1,824 x 1,417 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สิงคโปร์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 103°51'20" ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์
แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์ - 6,942 x 3,245 พิกเซล - 2.33 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
6,942 x 3,245  พิกเซล -  2.33 MB
แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์ - 4,800 x 2,800 พิกเซล - 3.77 MB - สาธารณสมบัติ
4,800 x 2,800  พิกเซล -  3.77 MB
แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์ - 3,008 x 1,729 พิกเซล - 241.51 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,729  พิกเซล -  241.51 KB
แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์ - 2,495 x 1,834 พิกเซล - 830.3 KB - สาธารณสมบัติ
2,495 x 1,834  พิกเซล -  830.3 KB
แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์ - 1,824 x 1,417 พิกเซล - 613.29 KB - สาธารณสมบัติ
1,824 x 1,417  พิกเซล -  613.29 KB
แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์ - 1,824 x 1,417 พิกเซล - 644.38 KB - สาธารณสมบัติ
1,824 x 1,417  พิกเซล -  644.38 KB