แผนที่ - ประเทศสโลวาเกีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศสโลวาเกีย
แฟ้ม (1,315 x 1,336 พิกเซล,  File Size : 453.51 KB,  File Format : image/jpeg)

131 x 133 พิกเซล |  328 x 334 พิกเซล |  657 x 668 พิกเซล |  986 x 1,002 พิกเซล |  1,315 x 1,336 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สโลวาเกีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือติดต่อกับโปแลนด์ ทางตะวันออกติดต่อกับยูเครน ทางใต้ติดต่อกับฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับออสเตรีย เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศคือเมืองหลวงบราติสลาวา ปัจจุบันสโลวาเกียเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพยุโรป และได้เปลี่ยนสกุลเงินของประเทศจากกอรูนาสโลวักมาเป็นยูโรเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศสโลวาเกีย
แผนที่ - ประเทศสโลวาเกีย - 3,038 x 2,258 พิกเซล - 2.32 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,258  พิกเซล -  2.32 MB
แผนที่ - ประเทศสโลวาเกีย - 2,500 x 1,453 พิกเซล - 973.1 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,500 x 1,453  พิกเซล -  973.1 KB
แผนที่ - ประเทศสโลวาเกีย - 1,753 x 874 พิกเซล - 357.08 KB - สาธารณสมบัติ
1,753 x 874  พิกเซล -  357.08 KB
แผนที่ - ประเทศสโลวาเกีย - 1,315 x 1,336 พิกเซล - 453.51 KB - สาธารณสมบัติ
1,315 x 1,336  พิกเซล -  453.51 KB
แผนที่ - ประเทศสโลวาเกีย - 1,170 x 630 พิกเซล - 2.12 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,170 x 630  พิกเซล -  2.12 MB
แผนที่ - ประเทศสโลวาเกีย - 1,032 x 533 พิกเซล - 91.36 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,032 x 533  พิกเซล -  91.36 KB
แผนที่ - ประเทศสโลวาเกีย - 1,012 x 1,031 พิกเซล - 310.72 KB - สาธารณสมบัติ
1,012 x 1,031  พิกเซล -  310.72 KB