แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศสโลวีเนีย
แฟ้ม (1,398 x 1,452 พิกเซล,  File Size : 663.39 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 145 พิกเซล |  349 x 363 พิกเซล |  699 x 726 พิกเซล |  1,048 x 1,089 พิกเซล |  1,398 x 1,452 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ประเทศสโลวีเนีย ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย เป็นประเทศบนชายฝั่งทางใต้ของเทือกเขาแอลป์ ในยุโรปกลางตอนใต้ มีอาณาเขตทางตะวันตกจรดอิตาลี ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลเอเดรียติก ทางใต้และตะวันออกจรดโครเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดฮังการี และทางเหนือจรดออสเตรีย

สโลวีเนียเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรยูโกสลาเวียจนถึง พ.ศ. 2488 และเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียตั้งแต่ พ.ศ. 2488 จนได้รับเอกราชเมื่อพ.ศ. 2534 และได้กลายเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของคณะมนตรียุโรป (Council of Europe) นาโต (NATO) และเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์กรภาษาฝรั่งเศส
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย
แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย - 3,791 x 2,513 พิกเซล - 8.48 MB - สาธารณสมบัติ
3,791 x 2,513  พิกเซล -  8.48 MB
แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย - 2,466 x 1,890 พิกเซล - 1.59 MB - สาธารณสมบัติ
2,466 x 1,890  พิกเซล -  1.59 MB
แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย - 1,952 x 1,372 พิกเซล - 2.01 MB - สาธารณสมบัติ
1,952 x 1,372  พิกเซล -  2.01 MB
แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย - 1,888 x 1,434 พิกเซล - 4.94 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,888 x 1,434  พิกเซล -  4.94 MB
แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย - 1,609 x 1,226 พิกเซล - 1.26 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,609 x 1,226  พิกเซล -  1.26 MB
แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย - 1,552 x 1,057 พิกเซล - 1.01 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,552 x 1,057  พิกเซล -  1.01 MB
แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย - 1,401 x 1,449 พิกเซล - 516.47 KB - สาธารณสมบัติ
1,401 x 1,449  พิกเซล -  516.47 KB
แผนที่ - ประเทศสโลวีเนีย - 1,398 x 1,452 พิกเซล - 663.39 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,452  พิกเซล -  663.39 KB