แผนที่ - ประเทศออสเตรีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศออสเตรีย
แฟ้ม (2,056 x 1,427 พิกเซล,  File Size : 1.1 MB,  File Format : image/pjpeg)

205 x 142 พิกเซล |  514 x 356 พิกเซล |  1,028 x 713 พิกเซล |  1,542 x 1,070 พิกเซล |  2,056 x 1,427 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ออสเตรีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศออสเตรีย
แผนที่ - ประเทศออสเตรีย - 2,565 x 1,238 พิกเซล - 618.51 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,565 x 1,238  พิกเซล -  618.51 KB
แผนที่ - ประเทศออสเตรีย - 2,550 x 1,381 พิกเซล - 1.22 MB - สาธารณสมบัติ
2,550 x 1,381  พิกเซล -  1.22 MB
แผนที่ - ประเทศออสเตรีย - 2,130 x 1,100 พิกเซล - 368.19 KB - สาธารณสมบัติ
2,130 x 1,100  พิกเซล -  368.19 KB
แผนที่ - ประเทศออสเตรีย - 2,056 x 1,427 พิกเซล - 849.84 KB - สาธารณสมบัติ
2,056 x 1,427  พิกเซล -  849.84 KB
แผนที่ - ประเทศออสเตรีย - 2,056 x 1,427 พิกเซล - 1.1 MB - สาธารณสมบัติ
2,056 x 1,427  พิกเซล -  1.1 MB
แผนที่ - ประเทศออสเตรีย - 1,256 x 700 พิกเซล - 676.66 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,256 x 700  พิกเซล -  676.66 KB