แผนที่ - ประเทศอัฟกานิสถาน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศอัฟกานิสถาน
แฟ้ม (1,900 x 1,583 พิกเซล,  File Size : 342.05 KB,  File Format : image/pjpeg)

190 x 158 พิกเซล |  475 x 395 พิกเซล |  950 x 791 พิกเซล |  1,425 x 1,187 พิกเซล |  1,900 x 1,583 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อัฟกานิสถาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกจรดประเทศอิหร่าน ทางทิศใต้และตะวันออกติดปากีสถาน ทางทิศเหนือติดเติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน ส่วนทางทิศตะวันออกสุดติดประเทศจีน อัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ระหว่างการล้มตอลิบานโดยการรุกรานอัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกา และความสำเร็จของโลยา จีร์กา ในปี พ.ศ. 2546 ชาวตะวันตกเรียกอัฟกานิสถานว่า Transitional Islamic State of Afghanistan อย่างไรก็ดี ภายใต้รัฐธรรมนูญของอัฟกานิสถานฉบับปัจจุบัน ประเทศนี้เรียกว่า สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอัฟกานิสถาน
แผนที่ - ประเทศอัฟกานิสถาน - 3,038 x 2,258 พิกเซล - 2.24 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,258  พิกเซล -  2.24 MB
แผนที่ - ประเทศอัฟกานิสถาน - 2,324 x 2,136 พิกเซล - 1.09 MB - สาธารณสมบัติ
2,324 x 2,136  พิกเซล -  1.09 MB
แผนที่ - ประเทศอัฟกานิสถาน - 1,900 x 1,583 พิกเซล - 342.05 KB - สาธารณสมบัติ
1,900 x 1,583  พิกเซล -  342.05 KB
แผนที่ - ประเทศอัฟกานิสถาน - 1,900 x 1,583 พิกเซล - 652.55 KB - สาธารณสมบัติ
1,900 x 1,583  พิกเซล -  652.55 KB
แผนที่ - ประเทศอัฟกานิสถาน - 1,900 x 1,583 พิกเซล - 595.94 KB - สาธารณสมบัติ
1,900 x 1,583  พิกเซล -  595.94 KB
แผนที่ - ประเทศอัฟกานิสถาน - 1,807 x 1,331 พิกเซล - 497.63 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,807 x 1,331  พิกเซล -  497.63 KB
แผนที่ - ประเทศอัฟกานิสถาน - 1,251 x 1,000 พิกเซล - 183.2 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,251 x 1,000  พิกเซล -  183.2 KB