แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศอาร์เมเนีย
แฟ้ม (1,409 x 1,546 พิกเซล,  File Size : 668.41 KB,  File Format : image/pjpeg)

140 x 154 พิกเซล |  352 x 386 พิกเซล |  704 x 773 พิกเซล |  1,056 x 1,159 พิกเซล |  1,409 x 1,546 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อาร์เมเนีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตก ติดต่อกับจอร์เจียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอาเซอร์ไบจานทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้ติดต่อกับอิหร่านและรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน (เป็นดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน) อาร์เมเนียเป็นรัฐสมาชิกของสภายุโรปและเครือรัฐเอกราช อาร์เมเนียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย
แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย - 3,038 x 2,257 พิกเซล - 1.38 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,257  พิกเซล -  1.38 MB
แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย - 1,437 x 1,393 พิกเซล - 461.01 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,437 x 1,393  พิกเซล -  461.01 KB
แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย - 1,409 x 1,544 พิกเซล - 540.57 KB - สาธารณสมบัติ
1,409 x 1,544  พิกเซล -  540.57 KB
แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย - 1,409 x 1,546 พิกเซล - 668.41 KB - สาธารณสมบัติ
1,409 x 1,546  พิกเซล -  668.41 KB
แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย - 1,318 x 1,305 พิกเซล - 3.01 MB - สาธารณสมบัติ
1,318 x 1,305  พิกเซล -  3.01 MB
แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย - 1,316 x 1,249 พิกเซล - 259.12 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,316 x 1,249  พิกเซล -  259.12 KB
แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย - 1,169 x 1,198 พิกเซล - 301.14 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,169 x 1,198  พิกเซล -  301.14 KB
แผนที่ - ประเทศอาร์เมเนีย - 1,101 x 1,123 พิกเซล - 240.44 KB - สาธารณสมบัติ
1,101 x 1,123  พิกเซล -  240.44 KB