แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศอาเซอร์ไบจาน
แฟ้ม (1,407 x 1,646 พิกเซล,  File Size : 702.45 KB,  File Format : image/pjpeg)

140 x 164 พิกเซล |  351 x 411 พิกเซล |  703 x 823 พิกเซล |  1,055 x 1,234 พิกเซล |  1,407 x 1,646 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อาเซอร์ไบจาน หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส บริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทิศตะวันออกจรดทะเลแคสเปียน ทิศเหนือติดต่อกับสหพันธรัฐรัสเซีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับจอร์เจีย ทิศตะวันตกติดต่อกับอาร์เมเนีย และทิศใต้ติดต่อกับอิหร่าน อาเซอร์ไบจานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

สาธารณรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน (ดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน) มีอาณาเขตติดต่อกับอาร์เมเนียทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อกับอิหร่านทางทิศใต้และทิศตะวันตก และติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนเขตนากอร์โน-คาราบัคทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ได้ประกาศเอกราชจากอาเซอร์ไบจานในปี พ.ศ. 2534 แต่ไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน
แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน - 3,037 x 2,257 พิกเซล - 1.56 MB - สาธารณสมบัติ
3,037 x 2,257  พิกเซล -  1.56 MB
แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน - 2,800 x 2,144 พิกเซล - 3.46 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,800 x 2,144  พิกเซล -  3.46 MB
แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน - 2,305 x 1,682 พิกเซล - 925.47 KB - สาธารณสมบัติ
2,305 x 1,682  พิกเซล -  925.47 KB
แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน - 2,002 x 1,593 พิกเซล - 525.93 KB - สาธารณสมบัติ
2,002 x 1,593  พิกเซล -  525.93 KB
แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน - 1,705 x 1,348 พิกเซล - 2.94 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,705 x 1,348  พิกเซล -  2.94 MB
แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน - 1,407 x 1,646 พิกเซล - 530.72 KB - สาธารณสมบัติ
1,407 x 1,646  พิกเซล -  530.72 KB
แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน - 1,407 x 1,646 พิกเซล - 702.45 KB - สาธารณสมบัติ
1,407 x 1,646  พิกเซล -  702.45 KB
แผนที่ - ประเทศอาเซอร์ไบจาน - 1,134 x 1,126 พิกเซล - 801.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
1,134 x 1,126  พิกเซล -  801.92 KB