แผนที่ - ประเทศอิรัก

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศอิรัก
แฟ้ม (1,397 x 1,695 พิกเซล,  File Size : 698.74 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 169 พิกเซล |  349 x 423 พิกเซล |  698 x 847 พิกเซล |  1,047 x 1,271 พิกเซล |  1,397 x 1,695 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อิรัก หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิรัก เป็นประเทศในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของเมโสโปเตเมีย จุดสิ้นสุดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเทือกเขาแซกรอส และทิศตะวันออกของทะเลทรายซีเรีย

อิรักมีพรมแดนร่วมกับซาอุดีอาระเบียและคูเวตทางทิศใต้ ติดต่อกับตุรกีทางทิศเหนือ ติดต่อกับซีเรียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับจอร์แดนทางทิศตะวันตก และติดต่อกับอิหร่านทางทิศตะวันออก

อิรักได้จัดตั้งคณะผู้นำปัจจุบันเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547 หลังจากการบุกเข้าอิรักเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 นำโดยกองทัพสหรัฐฯ และอังกฤษเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซนลงจากอำนาจ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอิรัก
แผนที่ - ประเทศอิรัก - 3,639 x 3,778 พิกเซล - 1.2 MB - สาธารณสมบัติ
3,639 x 3,778  พิกเซล -  1.2 MB
แผนที่ - ประเทศอิรัก - 3,040 x 3,816 พิกเซล - 2.39 MB - สาธารณสมบัติ
3,040 x 3,816  พิกเซล -  2.39 MB
แผนที่ - ประเทศอิรัก - 2,000 x 2,145 พิกเซล - 1.29 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,145  พิกเซล -  1.29 MB
แผนที่ - ประเทศอิรัก - 1,436 x 1,384 พิกเซล - 2.19 MB - สาธารณสมบัติ
1,436 x 1,384  พิกเซล -  2.19 MB
แผนที่ - ประเทศอิรัก - 1,397 x 1,695 พิกเซล - 611.94 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,695  พิกเซล -  611.94 KB
แผนที่ - ประเทศอิรัก - 1,397 x 1,695 พิกเซล - 698.74 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,695  พิกเซล -  698.74 KB
แผนที่ - ประเทศอิรัก - 1,241 x 1,264 พิกเซล - 202.23 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,241 x 1,264  พิกเซล -  202.23 KB
แผนที่ - ประเทศอิรัก - 1,000 x 886 พิกเซล - 468.88 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
1,000 x 886  พิกเซล -  468.88 KB