แผนที่ - ประเทศอิสราเอล

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศอิสราเอล
แฟ้ม (1,020 x 1,278 พิกเซล,  File Size : 225.51 KB,  File Format : image/jpeg)

102 x 127 พิกเซล |  255 x 319 พิกเซล |  510 x 639 พิกเซล |  765 x 958 พิกเซล |  1,020 x 1,278 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อิสราเอล มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐอิสราเอล เป็นประเทศในตะวันออกกลาง ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปกครองในระบอบสาธารณรัฐแบบมีรัฐสภา มีพรมแดนทิศเหนือติดเลบานอน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดซีเรีย ทิศตะวันออกติดจอร์แดนและเวสต์แบงก์ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอียิปต์และฉนวนกาซา และทิศใต้ติดอ่าวอกาบาในทะเลแดง และมีภูมิลักษณ์ทางภูมิศาสตร์หลากหลายภายในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็ก กฎหมายพื้นฐานของอิสราเอลจำกัดความว่า อิสราเอลเป็นรัฐยิวและประชาธิปไตย และเป็นรัฐที่มีชาวยิวเป็นประชากรส่วนใหญ่ประเทศเดียวในโลก

ศูนย์กลางทางการเงินของอิสราเอลอยู่ที่เทลอาวีฟ ขณะที่เยรูซาเล็มเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศและเป็นเมืองหลวง แม้จะไม่ได้รับการรับรองจากนานาประเทศ ประชากรอิสราเอล ตามที่นิยามโดยกรมสถิติกลางอิสราเอล ประเมินไว้เมื่อ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 8,134,100 คน ในจำนวนนี้ 5,985,100 คนเป็นชาวยิว ชาวอาหรับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีประชากร 1,638,500 คน รวมทั้งดรูซและเบดูอิน นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และเนสเซทเป็นองค์การบริหารอำนาจนิติบัญญัติสภาเดี่ยวของอิสราเอล อิสราเอลมีความคาดหมายการคงชีพสูงสุดประเทศหนึ่งในโลก อิสราเอลเป็นประเทศพัฒนาแล้ว สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และเศรษฐกิจของอิสราเอล ใหญ่เป็นอันดับที่ 41 ของโลก ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศราคาตลาดใน พ.ศ. 2554 อิสราเอลมีมาตรฐานการครองชีพสูงสุดในตะวันออกกลาง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล - 2,299 x 2,953 พิกเซล - 1.32 MB - สาธารณสมบัติ
2,299 x 2,953  พิกเซล -  1.32 MB
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล - 2,145 x 4,107 พิกเซล - 1.66 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,145 x 4,107  พิกเซล -  1.66 MB
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล - 1,308 x 1,708 พิกเซล - 442.69 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,308 x 1,708  พิกเซล -  442.69 KB
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล - 1,235 x 2,055 พิกเซล - 393.33 KB - สาธารณสมบัติ
1,235 x 2,055  พิกเซล -  393.33 KB
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล - 1,030 x 1,282 พิกเซล - 267.4 KB - สาธารณสมบัติ
1,030 x 1,282  พิกเซล -  267.4 KB
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล - 1,020 x 1,278 พิกเซล - 225.51 KB - สาธารณสมบัติ
1,020 x 1,278  พิกเซล -  225.51 KB
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล - 614 x 1,141 พิกเซล - 178.86 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
614 x 1,141  พิกเซล -  178.86 KB
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล - 614 x 1,141 พิกเซล - 90.34 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
614 x 1,141  พิกเซล -  90.34 KB
แผนที่ - ประเทศอิสราเอล - 483 x 1,022 พิกเซล - 285.67 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
483 x 1,022  พิกเซล -  285.67 KB