แผนที่ - ประเทศอิหร่าน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศอิหร่าน
แฟ้ม (1,397 x 1,416 พิกเซล,  File Size : 683.87 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 141 พิกเซล |  349 x 354 พิกเซล |  698 x 708 พิกเซล |  1,047 x 1,062 พิกเซล |  1,397 x 1,416 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อิหร่าน หรื่อชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นประเทศในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งช่วงก่อนปี พ.ศ. 2478 ชาวตะวันตกเรียกว่า เปอร์เซีย

อิหร่านมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดต่อกับปากีสถาน (909 กิโลเมตร) และอัฟกานิสถาน (936 กิโลเมตร) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับเติร์กเมนิสถาน (1,000 กิโลเมตร) ทิศเหนือจรดทะเลแคสเปียน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับอาเซอร์ไบจาน (500 กิโลเมตร) และอาร์เมเนีย (35 กิโลเมตร) ตุรกี (500 กิโลเมตร) และอิรัก (1,458 กิโลเมตร) ส่วนทิศใต้จรดอ่าวเปอร์เซีย (ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้) และ อ่าวโอมาน (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ในปี พ.ศ. 2522 การปฏิวัตินำโดยอายะตุลลอฮ์ โคมัยนี (Ayatollah Khomeini) ทำให้มีการก่อตั้งเป็น สาธารณรัฐอิสลามโดยโค่นล้มราชวงศ์ปาห์ลาวีที่ปกครองภายใต้สาธารณรัฐอิสลามเทวาธิปไตย (theocratic Islamic republic) ทำให้ชื่อเต็มของประเทศนี้ในปัจจุบันคือ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran, جمهوری اسلامی ایران)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน - 3,534 x 3,174 พิกเซล - 3.03 MB - สาธารณสมบัติ
3,534 x 3,174  พิกเซล -  3.03 MB
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน - 2,104 x 1,935 พิกเซล - 5.6 MB - สาธารณสมบัติ
2,104 x 1,935  พิกเซล -  5.6 MB
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน - 1,608 x 1,502 พิกเซล - 2.96 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,608 x 1,502  พิกเซล -  2.96 MB
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน - 1,500 x 1,369 พิกเซล - 471.61 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,500 x 1,369  พิกเซล -  471.61 KB
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน - 1,397 x 1,416 พิกเซล - 597.09 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,416  พิกเซล -  597.09 KB
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน - 1,397 x 1,416 พิกเซล - 683.87 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,416  พิกเซล -  683.87 KB
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน - 1,390 x 1,536 พิกเซล - 458.85 KB - สาธารณสมบัติ
1,390 x 1,536  พิกเซล -  458.85 KB
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน - 1,200 x 1,071 พิกเซล - 257.1 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,071  พิกเซล -  257.1 KB
แผนที่ - ประเทศอิหร่าน - 1,200 x 1,071 พิกเซล - 941.34 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,071  พิกเซล -  941.34 KB