แผนที่ - ประเทศอุซเบกิสถาน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศอุซเบกิสถาน
แฟ้ม (1,387 x 1,062 พิกเซล,  File Size : 449.55 KB,  File Format : image/jpeg)

138 x 106 พิกเซล |  346 x 265 พิกเซล |  693 x 531 พิกเซล |  1,040 x 796 พิกเซล |  1,387 x 1,062 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อุซเบกิสถาน หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เป็นประเทศในทวีปเอเชียกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับประเทศอัฟกานิสถานในทวีปเอเชียใต้ ประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลอารัล อุซเบกิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uzbekistan_map.jpg)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอุซเบกิสถาน
แผนที่ - ประเทศอุซเบกิสถาน - 3,008 x 1,999 พิกเซล - 1.38 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,999  พิกเซล -  1.38 MB
แผนที่ - ประเทศอุซเบกิสถาน - 2,430 x 1,706 พิกเซล - 2.86 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,430 x 1,706  พิกเซล -  2.86 MB
แผนที่ - ประเทศอุซเบกิสถาน - 2,114 x 1,397 พิกเซล - 443.4 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,114 x 1,397  พิกเซล -  443.4 KB
แผนที่ - ประเทศอุซเบกิสถาน - 1,387 x 1,062 พิกเซล - 449.55 KB - สาธารณสมบัติ
1,387 x 1,062  พิกเซล -  449.55 KB
แผนที่ - ประเทศอุซเบกิสถาน - 1,200 x 793 พิกเซล - 1.42 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 793  พิกเซล -  1.42 MB