แผนที่ - ประเทศฮังการี

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศฮังการี
แฟ้ม (973 x 1,059 พิกเซล,  File Size : 218.96 KB,  File Format : image/jpeg)

97 x 105 พิกเซล |  243 x 264 พิกเซล |  486 x 529 พิกเซล |  729 x 794 พิกเซล |  973 x 1,059 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ฮังการี เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตจรดประเทศออสเตรีย สโลวาเกีย ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนีย ในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักว่า "ประเทศของชาวแมกยาร์" (Country of the Magyars)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศฮังการี
แผนที่ - ประเทศฮังการี - 2,104 x 1,306 พิกเซล - 515.41 KB - สาธารณสมบัติ
2,104 x 1,306  พิกเซล -  515.41 KB
แผนที่ - ประเทศฮังการี - 1,210 x 746 พิกเซล - 160.49 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,210 x 746  พิกเซล -  160.49 KB
แผนที่ - ประเทศฮังการี - 1,000 x 1,072 พิกเซล - 328.82 KB - สาธารณสมบัติ
1,000 x 1,072  พิกเซล -  328.82 KB
แผนที่ - ประเทศฮังการี - 1,000 x 1,079 พิกเซล - 267.2 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,079  พิกเซล -  267.2 KB
แผนที่ - ประเทศฮังการี - 973 x 1,059 พิกเซล - 218.96 KB - สาธารณสมบัติ
973 x 1,059  พิกเซล -  218.96 KB