แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศเกาหลีเหนือ
แฟ้ม (1,000 x 1,212 พิกเซล,  File Size : 657.31 KB,  File Format : image/jpeg)

100 x 121 พิกเซล |  250 x 303 พิกเซล |  500 x 606 พิกเซล |  750 x 909 พิกเซล |  1,000 x 1,212 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (; ฮันกึล: 조선민주주의인민공화국; ฮันจา: 朝鮮民主主義人民共和國) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (; ฮันกึล: 북한; ฮันจา: 北韓) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เมืองหลวงและนครใหญ่สุดคือ เปียงยาง เขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่น้ำอัมรกหรือยาลู และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย

คาบสมุทรเกาหลีถูกปกครองโดยจักรวรรดิเกาหลีเรื่อยมากระทั่งถูกผนวกเข้ากับญี่ปุ่นหลังสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น พ.ศ. 2448 และถูกแบ่งเป็นเขตยึดครองโซเวียตและอเมริกาใน พ.ศ. 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติ เกาหลีเหนือปฏิเสธจะเข้าร่วมการเลือกตั้งที่สหประชาชาติอำนวยการ ซึ่งจัดในทางใต้ใน พ.ศ. 2491 และนำไปสู่การสถาปนารัฐบาลเกาหลีแยกในเขตยึดครองทั้งสอง ทั้งเกาหลีเหนือและใต้ต่างอ้างอธิปไตยเหนือคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และนำไปสู่สงครามเกาหลีใน พ.ศ. 2493 ความตกลงสงบศึกชั่วคราว พ.ศ. 2496 ยุติการสู้รบ อย่างไรก็ดี ทั้งสองยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามต่อกันอย่างเป็นทางการ เพราะยังไม่มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ ทั้งสองรัฐได้รับการยอมรับเข้าสู่สหประชาชาติใน พ.ศ. 2534

เกาหลีเหนือเป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวภายใต้สหแนวร่วมนำโดยพรรคกรรมกรเกาหลี รัฐบาลของประเทศเจริญตามอุดมการณ์จูเช่ (Juche) ว่าด้วยการพึ่งพาตนเอง พัฒนาโดยประธานาธิบดีของประเทศ คิม อิล-ซ็อง หลังเขาถึงแก่อสัญกรรม คิม อิล-ซ็องถูกประกาศให้เป็นประธานาธิบดีตลอดกาลของประเทศ จูเชกลายมาเป็นอุดมการณ์ของรัฐอย่างเป็นทางการ เมื่อประเทศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน พ.ศ. 2515 แม้คิม อิล-ซ็องจะใช้ร่างเป็นนโยบายอย่างน้อยตั้งแต่ พ.ศ. 2498 หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้ง ได้เกิดทุพภิกขภัยขึ้น เป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตถึงระหว่าง 9 แสนถึง 2 ล้านคน โดยเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ ผู้นำ คิม จ็อง-อิลประกาศใช้นโยบายซอนกุน (Songon) หรือ "ทหารมาก่อน" เพื่อเสริมสร้างประเทศและรัฐบาล

องค์การต่างชาติหลายแห่งอธิบายเกาหลีเหนือว่าเป็นเผด็จการลัทธิสตาลินเบ็ดเสร็จ โดยมีลัทธิบูชาบุคคลประณีตรอบครอบครัวคิมและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบันทึกสิทธิมนุษยชนต่ำที่สุดในโลก รัฐบาลเกาหลีเหนือปฏิเสธความเชื่อมโยงนี้ เกาหลีเหนือเป็นชาติติดอาวุธมากที่สุดของโลก โดยมีกำลังพลประจำการ สำรองและกึ่งทหารรวม 9,495,000 นาย ทั้งเป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์และมีโครงการอวกาศที่ยังดำเนินอยู่
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ - 3,400 x 4,600 พิกเซล - 4.43 MB - สาธารณสมบัติ
3,400 x 4,600  พิกเซล -  4.43 MB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ - 2,367 x 3,092 พิกเซล - 2.24 MB - สาธารณสมบัติ
2,367 x 3,092  พิกเซล -  2.24 MB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ - 1,705 x 1,753 พิกเซล - 3.56 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,705 x 1,753  พิกเซล -  3.56 MB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ - 1,606 x 1,616 พิกเซล - 308.11 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,606 x 1,616  พิกเซล -  308.11 KB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ - 1,168 x 1,206 พิกเซล - 76.15 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,168 x 1,206  พิกเซล -  76.15 KB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ - 1,000 x 1,212 พิกเซล - 657.31 KB - สาธารณสมบัติ
1,000 x 1,212  พิกเซล -  657.31 KB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ - 1,000 x 1,209 พิกเซล - 697.24 KB - สาธารณสมบัติ
1,000 x 1,209  พิกเซล -  697.24 KB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ - 1,000 x 1,110 พิกเซล - 417.21 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,110  พิกเซล -  417.21 KB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีเหนือ - 1,000 x 838 พิกเซล - 699.95 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
1,000 x 838  พิกเซล -  699.95 KB