แผนที่ - ประเทศเซอร์เบีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศเซอร์เบีย
แฟ้ม (2,502 x 3,135 พิกเซล,  File Size : 1.99 MB,  File Format : image/png)

250 x 313 พิกเซล |  625 x 783 พิกเซล |  1,251 x 1,567 พิกเซล |  1,876 x 2,351 พิกเซล |  2,502 x 3,135 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เซอร์เบีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐเซอร์เบีย เป็นประเทศสาธารณรัฐตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เมืองหลวงคือกรุงเบลเกรด เซอร์เบียมีอาณาเขตติดต่อกับฮังการีทางทิศเหนือ ติดต่อกับโรมาเนียและบัลแกเรียทางทิศตะวันออก ติดต่อกับมาซิโดเนียและแอลเบเนียทางทิศใต้ (พื้นที่ชายแดนทางด้านนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการเรียกร้องเอกราชของคอซอวอ) และติดต่อกับมอนเตเนโกร โครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนาทางทิศตะวันตก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : United Nations)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเซอร์เบีย
แผนที่ - ประเทศเซอร์เบีย - 2,502 x 3,135 พิกเซล - 1.99 MB - สาธารณสมบัติ
2,502 x 3,135  พิกเซล -  1.99 MB
แผนที่ - ประเทศเซอร์เบีย - 2,000 x 2,505 พิกเซล - 1.64 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,505  พิกเซล -  1.64 MB
แผนที่ - ประเทศเซอร์เบีย - 976 x 1,372 พิกเซล - 539.88 KB - สาธารณสมบัติ
976 x 1,372  พิกเซล -  539.88 KB
แผนที่ - ประเทศเซอร์เบีย - 727 x 1,041 พิกเซล - 281.02 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
727 x 1,041  พิกเซล -  281.02 KB