แผนที่ - ประเทศเซียร์ราลีโอน

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศเซียร์ราลีโอน
แฟ้ม (2,349 x 2,947 พิกเซล,  File Size : 3.36 MB,  File Format : image/pjpeg)

234 x 294 พิกเซล |  587 x 736 พิกเซล |  1,174 x 1,473 พิกเซล |  1,761 x 2,210 พิกเซล |  2,349 x 2,947 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เซียร์ราลีโอน หรือ เซียร์ราลีโอนี หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน หรือ สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนี เป็นประเทศอยู่ในแอฟริกาตะวันตก เมืองหลวงชื่อว่าฟรีทาวน์ มีเนื้อที่โดยประมาณ 71,740 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐกินี ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศไลบีเรีย ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : United Nations Cartographic Section)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเซียร์ราลีโอน
แผนที่ - ประเทศเซียร์ราลีโอน - 2,349 x 2,947 พิกเซล - 3.36 MB - สาธารณสมบัติ
2,349 x 2,947  พิกเซล -  3.36 MB
แผนที่ - ประเทศเซียร์ราลีโอน - 1,607 x 1,607 พิกเซล - 498.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,607 x 1,607  พิกเซล -  498.92 KB
แผนที่ - ประเทศเซียร์ราลีโอน - 1,397 x 1,760 พิกเซล - 677.43 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,760  พิกเซล -  677.43 KB
แผนที่ - ประเทศเซียร์ราลีโอน - 1,397 x 1,757 พิกเซล - 497.58 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,757  พิกเซล -  497.58 KB
แผนที่ - ประเทศเซียร์ราลีโอน - 1,367 x 1,412 พิกเซล - 299.75 KB - สาธารณสมบัติ
1,367 x 1,412  พิกเซล -  299.75 KB
แผนที่ - ประเทศเซียร์ราลีโอน - 1,188 x 1,313 พิกเซล - 2.09 MB - สาธารณสมบัติ
1,188 x 1,313  พิกเซล -  2.09 MB
แผนที่ - ประเทศเซียร์ราลีโอน - 923 x 1,135 พิกเซล - 454.53 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
923 x 1,135  พิกเซล -  454.53 KB