แผนที่ - ประเทศเซเนกัล

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศเซเนกัล
แฟ้ม (900 x 676 พิกเซล,  File Size : 480.11 KB,  File Format : image/pjpeg)

90 x 67 พิกเซล |  225 x 169 พิกเซล |  450 x 338 พิกเซล |  675 x 507 พิกเซล |  900 x 676 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เซเนกัล หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐเซเนกัล เป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาตะวันตก มีพรมแดนทางตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทางเหนือจรดมอริเตเนีย ทางตะวันออกจรดมาลี และทางใต้จรดกินีและกินี-บิสเซา โดยล้อมแกมเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศไว้เกือบทั้งหมด และมีหมู่เกาะเคปเวิร์ดตั้งอยู่ห่างจากชายแดนตะวันตกไปราว 560 กิโลเมตร
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Shaund)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเซเนกัล
แผนที่ - ประเทศเซเนกัล - 3,092 x 2,367 พิกเซล - 2.74 MB - สาธารณสมบัติ
3,092 x 2,367  พิกเซล -  2.74 MB
แผนที่ - ประเทศเซเนกัล - 2,897 x 2,090 พิกเซล - 779.89 KB - สาธารณสมบัติ
2,897 x 2,090  พิกเซล -  779.89 KB
แผนที่ - ประเทศเซเนกัล - 1,266 x 954 พิกเซล - 485.14 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,266 x 954  พิกเซล -  485.14 KB
แผนที่ - ประเทศเซเนกัล - 1,217 x 916 พิกเซล - 742.63 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,217 x 916  พิกเซล -  742.63 KB
แผนที่ - ประเทศเซเนกัล - 1,104 x 1,292 พิกเซล - 263.04 KB - สาธารณสมบัติ
1,104 x 1,292  พิกเซล -  263.04 KB
แผนที่ - ประเทศเซเนกัล - 1,047 x 686 พิกเซล - 811.26 KB - สาธารณสมบัติ
1,047 x 686  พิกเซล -  811.26 KB
แผนที่ - ประเทศเซเนกัล - 930 x 689 พิกเซล - 400.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
930 x 689  พิกเซล -  400.92 KB
แผนที่ - ประเทศเซเนกัล - 900 x 676 พิกเซล - 480.11 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
900 x 676  พิกเซล -  480.11 KB