แผนที่ - ประเทศเดนมาร์ก

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศเดนมาร์ก
แฟ้ม (1,406 x 1,154 พิกเซล,  File Size : 194.68 KB,  File Format : image/jpeg)

140 x 115 พิกเซล |  351 x 288 พิกเซล |  703 x 577 พิกเซล |  1,054 x 865 พิกเซล |  1,406 x 1,154 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เดนมาร์ก หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิก มีแผ่นดินหลักตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์ ทางทิศเหนือของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางบกเพียงประเทศเดียว ทางทิศใต้ของประเทศนอร์เวย์ และตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสวีเดน มีพรมแดนจรดทะเลเหนือและทะเลบอลติก เดนมาร์กมีดินแดนนอกชายฝั่งห่างไกลออกไปสองแห่ง คือหมู่เกาะแฟโรและกรีนแลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งมีอำนาจปกครองตนเอง

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป แต่ยังไม่เข้าร่วมใช้สกุลเงินยูโร เดนมาร์กเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเดนมาร์ก
แผนที่ - ประเทศเดนมาร์ก - 2,371 x 2,191 พิกเซล - 790.76 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
2,371 x 2,191  พิกเซล -  790.76 KB
แผนที่ - ประเทศเดนมาร์ก - 2,221 x 1,811 พิกเซล - 546.5 KB - สาธารณสมบัติ
2,221 x 1,811  พิกเซล -  546.5 KB
แผนที่ - ประเทศเดนมาร์ก - 1,836 x 1,479 พิกเซล - 402.91 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,836 x 1,479  พิกเซล -  402.91 KB
แผนที่ - ประเทศเดนมาร์ก - 1,406 x 1,154 พิกเซล - 194.68 KB - สาธารณสมบัติ
1,406 x 1,154  พิกเซล -  194.68 KB
แผนที่ - ประเทศเดนมาร์ก - 1,376 x 1,102 พิกเซล - 190.91 KB - สาธารณสมบัติ
1,376 x 1,102  พิกเซล -  190.91 KB
แผนที่ - ประเทศเดนมาร์ก - 1,000 x 806 พิกเซล - 292.48 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
1,000 x 806  พิกเซล -  292.48 KB