แผนที่ - ประเทศเติร์กเมนิสถาน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศเติร์กเมนิสถาน
แฟ้ม (1,397 x 1,309 พิกเซล,  File Size : 184.57 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 130 พิกเซล |  349 x 327 พิกเซล |  698 x 654 พิกเซล |  1,047 x 981 พิกเซล |  1,397 x 1,309 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เติร์กเมนิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน เติร์กเมนิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเติร์กเมนิสถาน
แผนที่ - ประเทศเติร์กเมนิสถาน - 2,000 x 1,533 พิกเซล - 849.64 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,533  พิกเซล -  849.64 KB
แผนที่ - ประเทศเติร์กเมนิสถาน - 1,397 x 1,310 พิกเซล - 417.66 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,310  พิกเซล -  417.66 KB
แผนที่ - ประเทศเติร์กเมนิสถาน - 1,397 x 1,310 พิกเซล - 526.08 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,310  พิกเซล -  526.08 KB
แผนที่ - ประเทศเติร์กเมนิสถาน - 1,397 x 1,309 พิกเซล - 184.57 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,309  พิกเซล -  184.57 KB