แผนที่ - ประเทศเนปาล

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศเนปาล
แฟ้ม (1,034 x 1,252 พิกเซล,  File Size : 264.27 KB,  File Format : image/jpeg)

103 x 125 พิกเซล |  258 x 313 พิกเซล |  517 x 626 พิกเซล |  775 x 939 พิกเซล |  1,034 x 1,252 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ประเทศเนปาล หรือชื่อทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (; "สงฺฆีย โลกตานฺตฺริก คณตนฺตฺร เนปาล") เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับทิเบตของจีน และประเทศอินเดีย เนปาลเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2550 โดยก่อนปีพ.ศ. 2549 เนปาลเคยเป็นรัฐเดียวในโลกที่มีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเนปาลระบุให้ประเทศเป็นสาธารณรัฐโลกวิสัย นอกจากศาสนาฮินดูที่คนเนปาลส่วนใหญ่นับถือแล้ว เนปาลยังเป็นที่ตั้งของศาสนสถานสำคัญของพุทธศาสนา คือลุมพินีวัน ที่ประสูติของพระโคตมพุทธเจ้า
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเนปาล
แผนที่ - ประเทศเนปาล - 3,244 x 1,866 พิกเซล - 1.15 MB - สาธารณสมบัติ
3,244 x 1,866  พิกเซล -  1.15 MB
แผนที่ - ประเทศเนปาล - 3,038 x 2,257 พิกเซล - 1.56 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,257  พิกเซล -  1.56 MB
แผนที่ - ประเทศเนปาล - 1,678 x 969 พิกเซล - 347.42 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,678 x 969  พิกเซล -  347.42 KB
แผนที่ - ประเทศเนปาล - 1,440 x 784 พิกเซล - 122.89 KB - สาธารณสมบัติ
1,440 x 784  พิกเซล -  122.89 KB
แผนที่ - ประเทศเนปาล - 1,400 x 852 พิกเซล - 361.98 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 852  พิกเซล -  361.98 KB
แผนที่ - ประเทศเนปาล - 1,281 x 880 พิกเซล - 20.2 KB - สาธารณสมบัติ
1,281 x 880  พิกเซล -  20.2 KB
แผนที่ - ประเทศเนปาล - 1,200 x 714 พิกเซล - 635.27 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 714  พิกเซล -  635.27 KB
แผนที่ - ประเทศเนปาล - 1,034 x 1,252 พิกเซล - 264.27 KB - สาธารณสมบัติ
1,034 x 1,252  พิกเซล -  264.27 KB