แผนที่ - ประเทศเบลารุส

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศเบลารุส
แฟ้ม (2,858 x 2,442 พิกเซล,  File Size : 1016.34 KB,  File Format : image/png)

285 x 244 พิกเซล |  714 x 610 พิกเซล |  1,429 x 1,221 พิกเซล |  2,143 x 1,831 พิกเซล |  2,858 x 2,442 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เบลารุส หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐเบลารุส เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกัยรัสเซีย ยูเครน โปแลนด์ ลิทัวเนีย และลัตเวีย เมืองหลวงของประเทศคือกรุงมินสก์ เมืองสำคัญของประเทศนี้ ได้แก่ เบรสต์ กรอดโน กอเมล และวีเซียบสค์
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Arz, Stefan Ertmann)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเบลารุส
แผนที่ - ประเทศเบลารุส - 3,038 x 2,257 พิกเซล - 1.94 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,257  พิกเซล -  1.94 MB
แผนที่ - ประเทศเบลารุส - 2,858 x 2,442 พิกเซล - 1016.34 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,858 x 2,442  พิกเซล -  1016.34 KB
แผนที่ - ประเทศเบลารุส - 2,582 x 2,284 พิกเซล - 1.38 MB - สาธารณสมบัติ
2,582 x 2,284  พิกเซล -  1.38 MB
แผนที่ - ประเทศเบลารุส - 1,667 x 2,000 พิกเซล - 1.44 MB - สาธารณสมบัติ
1,667 x 2,000  พิกเซล -  1.44 MB
แผนที่ - ประเทศเบลารุส - 1,626 x 1,451 พิกเซล - 299.89 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,626 x 1,451  พิกเซล -  299.89 KB
แผนที่ - ประเทศเบลารุส - 1,197 x 1,068 พิกเซล - 2.39 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,197 x 1,068  พิกเซล -  2.39 MB