แผนที่ - ประเทศเบลเยียม

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศเบลเยียม
แฟ้ม (2,400 x 1,944 พิกเซล,  File Size : 1003.07 KB,  File Format : image/png)

240 x 194 พิกเซล |  600 x 486 พิกเซล |  1,200 x 972 พิกเซล |  1,800 x 1,458 พิกเซล |  2,400 x 1,944 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เบลเยียม หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส และทะเลเหนือ เบลเยียมเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของสหภาพยุโรป และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เช่นเดียวกับของอีกหลายองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

เบลเยียมมีความหลากหลายทางภาษาค่อนข้างสูง ส่งผลต่อระบบการปกครองที่ค่อนข้างซับซ้อน เบลเยียมแบ่งออกเป็นสองภูมิภาคใหญ่ ๆ ได้แก่ฟลานเดอส์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาดัตช์ และวัลโลเนีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศส บรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยียม เป็นเขตทวิภาษา ตั้งอยู่ในฟลานเดอส์ นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่พูดภาษาเยอรมันในทางตะวันออกของวัลโลเนียด้วย

คำว่าเบลเยียม (Belgium ในภาษาอังกฤษ België และ Belgique ในภาษาดัตช์และฝรั่งเศส) มีที่มาจาก Gallia Belgica ซึ่งเป็นจังหวัดในยุคโรมัน มีกลุ่มชาว Belgae อยู่อาศัย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Shaund)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเบลเยียม
แผนที่ - ประเทศเบลเยียม - 2,400 x 1,944 พิกเซล - 1003.07 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,400 x 1,944  พิกเซล -  1003.07 KB
แผนที่ - ประเทศเบลเยียม - 1,650 x 1,344 พิกเซล - 640.64 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,650 x 1,344  พิกเซล -  640.64 KB
แผนที่ - ประเทศเบลเยียม - 1,438 x 1,172 พิกเซล - 1.44 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,438 x 1,172  พิกเซล -  1.44 MB
แผนที่ - ประเทศเบลเยียม - 1,136 x 988 พิกเซล - 254.85 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,136 x 988  พิกเซล -  254.85 KB
แผนที่ - ประเทศเบลเยียม - 1,108 x 919 พิกเซล - 213.94 KB - สาธารณสมบัติ
1,108 x 919  พิกเซล -  213.94 KB