แผนที่ - ประเทศเยอรมนี

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศเยอรมนี
แฟ้ม (1,429 x 1,745 พิกเซล,  File Size : 257.43 KB,  File Format : image/jpeg)

142 x 174 พิกเซล |  357 x 436 พิกเซล |  714 x 872 พิกเซล |  1,071 x 1,308 พิกเซล |  1,429 x 1,745 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เยอรมนี หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศในทวีปยุโรป พรมแดนทางทิศเหนือติดทะเลเหนือ เดนมาร์ก และทะเลบอลติก ทิศตะวันออกติดโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก ทิศใต้ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ทิศตะวันตกติดฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ของประเทศคือเบอร์ลิน

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเยอรมนีได้ถูกแบ่งเป็นสองส่วน เป็นประเทศเยอรมนีตะวันตกและประเทศเยอรมนีตะวันออก ก่อนจะกลับมารวมประเทศกันอีกครั้งในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2533
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี - 2,041 x 2,434 พิกเซล - 1.3 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,041 x 2,434  พิกเซล -  1.3 MB
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี - 1,979 x 2,518 พิกเซล - 7 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,979 x 2,518  พิกเซล -  7 MB
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี - 1,446 x 1,942 พิกเซล - 4.25 MB - สาธารณสมบัติ
1,446 x 1,942  พิกเซล -  4.25 MB
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี - 1,429 x 1,745 พิกเซล - 257.43 KB - สาธารณสมบัติ
1,429 x 1,745  พิกเซล -  257.43 KB
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี - 1,073 x 1,272 พิกเซล - 2.02 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  พิกเซล -  2.02 MB
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี - 1,073 x 1,272 พิกเซล - 247.71 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  พิกเซล -  247.71 KB
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี - 1,012 x 1,248 พิกเซล - 381.06 KB - สาธารณสมบัติ
1,012 x 1,248  พิกเซล -  381.06 KB
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี - 1,000 x 1,365 พิกเซล - 73.01 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,365  พิกเซล -  73.01 KB
แผนที่ - ประเทศเยอรมนี - 1,000 x 1,397 พิกเซล - 296.14 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,397  พิกเซล -  296.14 KB