แผนที่ - ประเทศเยเมน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศเยเมน
แฟ้ม (1,938 x 1,569 พิกเซล,  File Size : 304.09 KB,  File Format : image/pjpeg)

193 x 156 พิกเซล |  484 x 392 พิกเซล |  969 x 784 พิกเซล |  1,453 x 1,176 พิกเซล |  1,938 x 1,569 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เยเมน หรือ สาธารณรัฐเยเมน ประกอบด้วยอดีตเยเมนเหนือและเยเมนใต้ เป็นประเทศในคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของตะวันออกกลาง มีชายฝั่งจรดทะเลอาหรับและอ่าวเอเดนทางทิศใต้ จรดทะเลแดงทางทิศตะวันตก มีพรมแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับโอมาน ส่วนพรมแดนด้านอื่น ๆ ติดกับซาอุดีอาระเบีย

เยเมนมีอาณาเขตรวมถึงเกาะโซโกตราซึ่งอยู่ห่างไปทางใต้ประมาณ 350 กิโลเมตร นอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเยเมน
แผนที่ - ประเทศเยเมน - 2,350 x 1,534 พิกเซล - 5.11 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,350 x 1,534  พิกเซล -  5.11 MB
แผนที่ - ประเทศเยเมน - 2,000 x 1,188 พิกเซล - 757.04 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,188  พิกเซล -  757.04 KB
แผนที่ - ประเทศเยเมน - 1,938 x 1,569 พิกเซล - 438.72 KB - สาธารณสมบัติ
1,938 x 1,569  พิกเซล -  438.72 KB
แผนที่ - ประเทศเยเมน - 1,938 x 1,569 พิกเซล - 548 KB - สาธารณสมบัติ
1,938 x 1,569  พิกเซล -  548 KB
แผนที่ - ประเทศเยเมน - 1,938 x 1,569 พิกเซล - 304.09 KB - สาธารณสมบัติ
1,938 x 1,569  พิกเซล -  304.09 KB
แผนที่ - ประเทศเยเมน - 1,693 x 1,106 พิกเซล - 750.6 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,693 x 1,106  พิกเซล -  750.6 KB
แผนที่ - ประเทศเยเมน - 1,524 x 995 พิกเซล - 1.56 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,524 x 995  พิกเซล -  1.56 MB