แผนที่ - ประเทศเลบานอน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศเลบานอน
แฟ้ม (1,397 x 1,739 พิกเซล,  File Size : 651.33 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 173 พิกเซล |  349 x 434 พิกเซล |  698 x 869 พิกเซล |  1,047 x 1,304 พิกเซล |  1,397 x 1,739 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เลบานอน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐเลบานอน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และถือเป็นหนึ่งใน 15 ดินแดนที่ประกอบเป็น "แหล่งกำเนิดแห่งมนุษยชาติ" เลบานอนมีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียและประเทศอิสราเอล พรมแดนที่ติดกับประเทศอิสราเอลได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติแล้ว แต่พื้นที่บางส่วน เรียกว่า "ชีบาฟาร์ม" ตั้งอยู่ในที่ราบสูงโกลันยังคงครอบครองโดยอิสราเอล ซึ่งอ้างว่าเป็นพื้นที่ของซีเรีย กองทัพต่อต้านอ้างว่า "ชีบาฟาร์ม" เป็นพื้นที่ของเลบานอน และในบางโอกาสก็โจมตีที่มั่นของอิสราเอลภายในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ซีเรียบำรุงรักษากองทัพที่มีทหารประมาณ 14,000 นายในเลบานอน ชาวเลบานอนที่สนับสนุนเลบานอนอ้างว่าเป็นการอยู่อย่างถูกต้องเนืองจากรัฐบาลเลบานอนได้ขอไว้ ตอนเริ่มสงครามกลางเมืองเมื่อ พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ผู้ที่ไม่เห็นด้วยอ้างว่า การอยู่ของซีเรียเป็นประหนึ่งการยึดครองโดยอำนาจต่างชาติ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเลบานอน
แผนที่ - ประเทศเลบานอน - 1,636 x 1,804 พิกเซล - 3.48 MB - สาธารณสมบัติ
1,636 x 1,804  พิกเซล -  3.48 MB
แผนที่ - ประเทศเลบานอน - 1,581 x 1,818 พิกเซล - 3.35 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,581 x 1,818  พิกเซล -  3.35 MB
แผนที่ - ประเทศเลบานอน - 1,397 x 1,739 พิกเซล - 524.32 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,739  พิกเซล -  524.32 KB
แผนที่ - ประเทศเลบานอน - 1,397 x 1,739 พิกเซล - 651.33 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,739  พิกเซล -  651.33 KB
แผนที่ - ประเทศเลบานอน - 992 x 1,142 พิกเซล - 106.65 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
992 x 1,142  พิกเซล -  106.65 KB
แผนที่ - ประเทศเลบานอน - 956 x 1,188 พิกเซล - 489.98 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
956 x 1,188  พิกเซล -  489.98 KB
แผนที่ - ประเทศเลบานอน - 752 x 1,332 พิกเซล - 713.76 KB - สาธารณสมบัติ
752 x 1,332  พิกเซล -  713.76 KB