แผนที่ - ประเทศเวียดนาม

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศเวียดนาม
แฟ้ม (1,397 x 2,060 พิกเซล,  File Size : 422.6 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 206 พิกเซล |  349 x 515 พิกเซล |  698 x 1,030 พิกเซล |  1,047 x 1,545 พิกเซล |  1,397 x 2,060 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (, ก่ง ฮหว่า สา โห่ย จู๋ เหงีย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกและใต้ หรือในภาษาเวียดนามเรียกเฉพาะทะเลทางทิศตะวันออกว่า ทะเลตะวันออก (, เบี๋ยน ดง) เวียดนามมีประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 1,506 x 2,520 พิกเซล - 1.3 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,506 x 2,520  พิกเซล -  1.3 MB
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 1,397 x 2,061 พิกเซล - 672.27 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 2,061  พิกเซล -  672.27 KB
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 1,397 x 2,061 พิกเซล - 830.22 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 2,061  พิกเซล -  830.22 KB
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 1,397 x 2,060 พิกเซล - 422.6 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 2,060  พิกเซล -  422.6 KB
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 1,375 x 2,841 พิกเซล - 5.39 MB - สาธารณสมบัติ
1,375 x 2,841  พิกเซล -  5.39 MB
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 1,220 x 1,713 พิกเซล - 752.74 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,220 x 1,713  พิกเซล -  752.74 KB
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 1,200 x 2,349 พิกเซล - 1.68 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 2,349  พิกเซล -  1.68 MB
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 1,000 x 1,951 พิกเซล - 264.06 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,951  พิกเซล -  264.06 KB
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 725 x 1,380 พิกเซล - 363.6 KB - สาธารณสมบัติ
725 x 1,380  พิกเซล -  363.6 KB
แผนที่ - ประเทศเวียดนาม - 367 x 724 พิกเซล - 336.08 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 1.0
367 x 724  พิกเซล -  336.08 KB