แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศเอธิโอเปีย
แฟ้ม (1,037 x 956 พิกเซล,  File Size : 270.37 KB,  File Format : image/jpeg)

103 x 95 พิกเซล |  259 x 239 พิกเซล |  518 x 478 พิกเซล |  777 x 717 พิกเซล |  1,037 x 956 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เอธิโอเปีย (; อัมฮารา: ) หรือชื่อทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (; อัมฮารา: ) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ตั้งอยู่ในส่วนแหลมของทวีปแอฟริกา (Horn of Africa) เป็นหนึ่งในชาติที่มีประวัติศาสตร์อันต่อเนื่องยาวนานที่สุดบนทวีปนี้ ในฐานะชาติอิสระ เอธิโอเปียเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ยังคงเอกราชระหว่างยุคล่าอาณานิคมในแอฟริกา (Scramble for Africa) และยังคงเอกราชไว้จนถึง พ.ศ. 2479 ซึ่งกองทัพอิตาลีเข้ายึดครองประเทศนี้ กองทัพอังกฤษและเอธิโอเปียปราบกองทัพอิตาลีในพ.ศ. 2484 แต่เอธิโอเปียไม่ได้รับเอกราชใหม่จนถึงการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับเอธิโอเปีย (Anglo-Ethiopian Agreement) เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2487
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : Zheim)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 3,038 x 2,257 พิกเซล - 1.6 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,257  พิกเซล -  1.6 MB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 2,696 x 3,173 พิกเซล - 1.66 MB - สาธารณสมบัติ
2,696 x 3,173  พิกเซล -  1.66 MB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 2,301 x 1,784 พิกเซล - 1.26 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,301 x 1,784  พิกเซล -  1.26 MB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 1,844 x 1,494 พิกเซล - 690.68 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,844 x 1,494  พิกเซล -  690.68 KB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 1,800 x 1,380 พิกเซล - 1.76 MB - สาธารณสมบัติ
1,800 x 1,380  พิกเซล -  1.76 MB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 1,638 x 1,328 พิกเซล - 1.12 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,638 x 1,328  พิกเซล -  1.12 MB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 1,522 x 1,737 พิกเซล - 511.75 KB - สาธารณสมบัติ
1,522 x 1,737  พิกเซล -  511.75 KB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 1,522 x 1,735 พิกเซล - 615.73 KB - สาธารณสมบัติ
1,522 x 1,735  พิกเซล -  615.73 KB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 1,116 x 1,046 พิกเซล - 1.42 MB - สาธารณสมบัติ
1,116 x 1,046  พิกเซล -  1.42 MB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 1,088 x 912 พิกเซล - 245.61 KB - ลิขสิทธิ์ : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
1,088 x 912  พิกเซล -  245.61 KB
แผนที่ - ประเทศเอธิโอเปีย - 1,037 x 956 พิกเซล - 270.37 KB - สาธารณสมบัติ
1,037 x 956  พิกเซล -  270.37 KB