แผนที่ - ประเทศเอริเทรีย

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศเอริเทรีย
แฟ้ม (1,148 x 927 พิกเซล,  File Size : 1.29 MB,  File Format : image/pjpeg)

114 x 92 พิกเซล |  287 x 231 พิกเซล |  574 x 463 พิกเซล |  861 x 695 พิกเซล |  1,148 x 927 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เอริเทรีย (; ทิกรินยา: ; ) หรือชื่อทางการคือ รัฐเอริเทรีย (; ทิกรินยา: ; ) เป็นประเทศทางตอนเหนือของแอฟริกาตะวันออก มีชายฝั่งทะเลติดกับทะเลแดงเกือบหนึ่งพันกิโลเมตร ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดทะเลแดง ทิศตะวันตกติดซูดาน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดจิบูตี ทิศใต้ติดเอธิโอเปีย มีเมืองหลวงชื่อแอสมารา
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : Sadalmelik)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเอริเทรีย
แผนที่ - ประเทศเอริเทรีย - 3,038 x 2,257 พิกเซล - 1.26 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,257  พิกเซล -  1.26 MB
แผนที่ - ประเทศเอริเทรีย - 3,008 x 2,610 พิกเซล - 1.88 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 2,610  พิกเซล -  1.88 MB
แผนที่ - ประเทศเอริเทรีย - 2,964 x 2,564 พิกเซล - 909.61 KB - สาธารณสมบัติ
2,964 x 2,564  พิกเซล -  909.61 KB
แผนที่ - ประเทศเอริเทรีย - 1,148 x 927 พิกเซล - 1.29 MB - สาธารณสมบัติ
1,148 x 927  พิกเซล -  1.29 MB
แผนที่ - ประเทศเอริเทรีย - 1,046 x 1,190 พิกเซล - 184.37 KB - สาธารณสมบัติ
1,046 x 1,190  พิกเซล -  184.37 KB
แผนที่ - ประเทศเอริเทรีย - 851 x 699 พิกเซล - 307.73 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
851 x 699  พิกเซล -  307.73 KB