แผนที่ - ประเทศเอลซัลวาดอร์

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > ประเทศเอลซัลวาดอร์
แฟ้ม (1,300 x 1,078 พิกเซล,  File Size : 251.23 KB,  File Format : image/jpeg)

130 x 107 พิกเซล |  325 x 269 พิกเซล |  650 x 539 พิกเซล |  975 x 808 พิกเซล |  1,300 x 1,078 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เอลซัลวาดอร์ หรือชื่อทางการ สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ (สเปน: ) เป็นประเทศในแถบอเมริกากลาง มีจำนวนประชากรเกือบ 6.7 ล้านคน เป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในแผ่นดินใหญ่ของ (ทวีป) อเมริกา (โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงซันซัลวาดอร์) และเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากที่สุดในภูมิภาค ประเทศเอลซัลวาดอร์ได้ยกเลิกสกุลเงินโคล่อนและเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแทนในปี ค.ศ. 2001
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเอลซัลวาดอร์
แผนที่ - ประเทศเอลซัลวาดอร์ - 2,590 x 1,926 พิกเซล - 1.21 MB - สาธารณสมบัติ
2,590 x 1,926  พิกเซล -  1.21 MB
แผนที่ - ประเทศเอลซัลวาดอร์ - 2,500 x 1,847 พิกเซล - 1020.88 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,500 x 1,847  พิกเซล -  1020.88 KB
แผนที่ - ประเทศเอลซัลวาดอร์ - 2,000 x 1,269 พิกเซล - 1.28 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,269  พิกเซล -  1.28 MB
แผนที่ - ประเทศเอลซัลวาดอร์ - 1,963 x 1,797 พิกเซล - 3.64 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,963 x 1,797  พิกเซล -  3.64 MB
แผนที่ - ประเทศเอลซัลวาดอร์ - 1,300 x 1,078 พิกเซล - 251.23 KB - สาธารณสมบัติ
1,300 x 1,078  พิกเซล -  251.23 KB
แผนที่ - ประเทศเอลซัลวาดอร์ - 1,088 x 600 พิกเซล - 211.56 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,088 x 600  พิกเซล -  211.56 KB
แผนที่ - ประเทศเอลซัลวาดอร์ - 1,058 x 599 พิกเซล - 131.11 KB - สาธารณสมบัติ
1,058 x 599  พิกเซล -  131.11 KB