แผนที่ - ประเทศแกมเบีย

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศแกมเบีย
แฟ้ม (3,008 x 1,141 พิกเซล,  File Size : 979.92 KB,  File Format : image/pjpeg)

300 x 114 พิกเซล |  752 x 285 พิกเซล |  1,504 x 570 พิกเซล |  2,256 x 855 พิกเซล |  3,008 x 1,141 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แกมเบีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแกมเบีย เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตก จัดเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในแผ่นดินใหญ่ของทวีปแอฟริกา ถูกล้อมด้วยเซเนกัลสามด้าน ยกเว้นด้านตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีเมืองหลวงชื่อบันจูล แต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือเซเรกุนดา ประเทศนี้ตั้งอยู่รอบแม่น้ำแกมเบีย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางประเทศไปลงมหาสมุทรแอตแลนติก มีพื้นที่ 10,500 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 1,700,000 คน

ประวัติศาสตร์ของแกมเบียเกี่ยวข้องกับการค้าทาสในอดีตเช่นเดียวกับประเทศในแอฟริกาตะวันตกอื่น ๆ ทำให้เกิดอาณานิคมในบริเวณแม่น้ำแกมเบีย โดยครั้งแรกถูกยึดครองโดยโปรตุเกส ต่อมาจึงถูกยึดครองโดยอังกฤษ อาชีพหลักของประชากรคือเกษตรกรรม การประมงและการท่องเที่ยว ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2508 แกมเบียได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร และเข้าร่วมเครือจักรภพแห่งชาติ ก่อนจะถอนตัวในปี 2556
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Peter Fitzgerald)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศแกมเบีย
แผนที่ - ประเทศแกมเบีย - 3,196 x 942 พิกเซล - 1.25 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,196 x 942  พิกเซล -  1.25 MB
แผนที่ - ประเทศแกมเบีย - 3,008 x 1,141 พิกเซล - 979.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,141  พิกเซล -  979.92 KB
แผนที่ - ประเทศแกมเบีย - 1,432 x 433 พิกเซล - 298.32 KB - สาธารณสมบัติ
1,432 x 433  พิกเซล -  298.32 KB
แผนที่ - ประเทศแกมเบีย - 1,205 x 603 พิกเซล - 209.18 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,205 x 603  พิกเซล -  209.18 KB
แผนที่ - ประเทศแกมเบีย - 1,040 x 1,234 พิกเซล - 225.56 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
1,040 x 1,234  พิกเซล -  225.56 KB