แผนที่ - ประเทศแคนาดา

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > ประเทศแคนาดา
แฟ้ม (1,050 x 1,030 พิกเซล,  File Size : 310.8 KB,  File Format : image/pjpeg)

105 x 103 พิกเซล |  262 x 257 พิกเซล |  525 x 515 พิกเซล |  787 x 772 พิกเซล |  1,050 x 1,030 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แคนาดา (อังกฤษและ) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ (หมายเหตุ: พระองค์เดียวกับพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร แต่โดยรัฐธรรมนูญแล้วถือว่าเป็นคนละตำแหน่ง)

ดินแดนที่เป็นประเทศแคนาดาในปัจจุบันในอดีตมีผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วเป็นชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม เมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักสำรวจเดินทางชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจ และต่อมาจึงมีการตั้งรกรากขึ้นบนแถบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในปี ค.ศ.1763 ฝรั่งเศสได้ยอมสูญเสียอาณานิคมเกือบทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือหลังจากสงครามเจ็ดปี ในปี ค.ศ.1867 มีการรวมตัวของอาณานิคมของอังกฤษ 3 แห่งขึ้น และประเทศแคนาดาก็ถือกำเนิดขึ้นในรูปแบบของเขตปกครองสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 4 รัฐ และนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มจำนวนขึ้นของรัฐและดินแดนต่างๆ และกระบวนการได้รับอำนาจปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักร รัฐบัญญัติแห่งเวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ.1931 ได้เพิ่มอำนาจปกครองตนเองและเป็นผลให้เกิดพระราชบัญญัติแคนาดาในปี ค.ศ.1982 ซึ่งมีผลให้แคนาดาตัดขาดจากการขึ้นตรงต่ออำนาจของรัฐสภาอังกฤษ

ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2เป็นพระประมุขสูงสุด แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษาทั้งในระดับประเทศและในรัฐนิวบรันสวิก ภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และพึ่งพาการค้าขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่แคนาดามีความสัมพันธ์อันยาวนานและสลับซับซ้อน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศแคนาดา
แผนที่ - ประเทศแคนาดา - 2,000 x 1,557 พิกเซล - 2.25 MB - สาธารณสมบัติ
2,000 x 1,557  พิกเซล -  2.25 MB
แผนที่ - ประเทศแคนาดา - 1,680 x 1,050 พิกเซล - 813.56 KB - สาธารณสมบัติ
1,680 x 1,050  พิกเซล -  813.56 KB
แผนที่ - ประเทศแคนาดา - 1,380 x 1,319 พิกเซล - 571.25 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,380 x 1,319  พิกเซล -  571.25 KB
แผนที่ - ประเทศแคนาดา - 1,280 x 1,128 พิกเซล - 493.47 KB - สาธารณสมบัติ
1,280 x 1,128  พิกเซล -  493.47 KB
แผนที่ - ประเทศแคนาดา - 1,160 x 1,212 พิกเซล - 4.03 MB - สาธารณสมบัติ
1,160 x 1,212  พิกเซล -  4.03 MB
แผนที่ - ประเทศแคนาดา - 1,084 x 920 พิกเซล - 223.29 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.5
1,084 x 920  พิกเซล -  223.29 KB
แผนที่ - ประเทศแคนาดา - 1,050 x 1,030 พิกเซล - 310.8 KB - สาธารณสมบัติ
1,050 x 1,030  พิกเซล -  310.8 KB