แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศแคเมอรูน
แฟ้ม (962 x 1,362 พิกเซล,  File Size : 285.32 KB,  File Format : image/jpeg)

96 x 136 พิกเซล |  240 x 340 พิกเซล |  481 x 681 พิกเซล |  721 x 1,021 พิกเซล |  962 x 1,362 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แคเมอรูน หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐแคเมอรูน เป็นสาธารณรัฐในแอฟริกากลาง มีอาณาเขตจรดไนจีเรีย ชาด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก กาบอง อิเควทอเรียลกินี

เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกาแล้ว แคเมอรูนมีความเสถียรทางการเมืองและสังคม ทำให้แคเมอรูนได้มีโอกาสพัฒนาเกษตรกรรม ถนน และทางรถไฟ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอันกว้างขวางด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการเมือง อำนาจก็ยังคงอยู่ในมือของคณาธิปไตยพื้นเมืองอย่างมั่นคง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 2,367 x 3,092 พิกเซล - 2.36 MB - สาธารณสมบัติ
2,367 x 3,092  พิกเซล -  2.36 MB
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 2,200 x 2,887 พิกเซล - 2.99 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,200 x 2,887  พิกเซล -  2.99 MB
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 2,000 x 2,984 พิกเซล - 473.52 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,984  พิกเซล -  473.52 KB
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 1,296 x 1,933 พิกเซล - 2.52 MB - สาธารณสมบัติ
1,296 x 1,933  พิกเซล -  2.52 MB
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 1,206 x 1,573 พิกเซล - 1.78 MB - สาธารณสมบัติ
1,206 x 1,573  พิกเซล -  1.78 MB
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 1,026 x 1,210 พิกเซล - 370.73 KB - สาธารณสมบัติ
1,026 x 1,210  พิกเซล -  370.73 KB
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 962 x 1,362 พิกเซล - 285.32 KB - สาธารณสมบัติ
962 x 1,362  พิกเซล -  285.32 KB
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 905 x 1,556 พิกเซล - 204.47 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
905 x 1,556  พิกเซล -  204.47 KB
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 851 x 1,226 พิกเซล - 536.6 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
851 x 1,226  พิกเซล -  536.6 KB
แผนที่ - ประเทศแคเมอรูน - 700 x 1,427 พิกเซล - 584.86 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
700 x 1,427  พิกเซล -  584.86 KB