แผนที่ - ประเทศแซมเบีย

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศแซมเบีย
แฟ้ม (1,027 x 1,214 พิกเซล,  File Size : 274.5 KB,  File Format : image/jpeg)

102 x 121 พิกเซล |  256 x 303 พิกเซล |  513 x 607 พิกเซล |  770 x 910 พิกเซล |  1,027 x 1,214 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แซมเบีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐแซมเบีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคแอฟริกาใต้ มีพรมแดนทางด้านเหนือจรดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดแทนซาเนีย ทางด้านใต้จรดโมซัมบิก ซิมบับเว บอตสวานา และนามิเบีย และทางตะวันตกจรดแองโกลา เดิมมีชื่อว่าโรดีเซียเหนือ ชื่อแซมเบียมีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำแซมบีซี
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 2,273 x 1,967 พิกเซล - 3.56 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,273 x 1,967  พิกเซล -  3.56 MB
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 2,246 x 1,938 พิกเซล - 5.88 MB - สาธารณสมบัติ
2,246 x 1,938  พิกเซล -  5.88 MB
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 2,000 x 1,969 พิกเซล - 1.35 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,969  พิกเซล -  1.35 MB
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 1,767 x 1,571 พิกเซล - 2.74 MB - สาธารณสมบัติ
1,767 x 1,571  พิกเซล -  2.74 MB
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 1,193 x 1,024 พิกเซล - 279.46 KB - สาธารณสมบัติ
1,193 x 1,024  พิกเซล -  279.46 KB
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 1,181 x 1,022 พิกเซล - 417.5 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,022  พิกเซล -  417.5 KB
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 1,181 x 1,022 พิกเซล - 458.57 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,022  พิกเซล -  458.57 KB
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 1,029 x 1,216 พิกเซล - 313.13 KB - สาธารณสมบัติ
1,029 x 1,216  พิกเซล -  313.13 KB
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 1,027 x 1,214 พิกเซล - 274.5 KB - สาธารณสมบัติ
1,027 x 1,214  พิกเซล -  274.5 KB
แผนที่ - ประเทศแซมเบีย - 1,004 x 901 พิกเซล - 659.1 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,004 x 901  พิกเซล -  659.1 KB