แผนที่ - ประเทศแทนซาเนีย

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศแทนซาเนีย
แฟ้ม (1,398 x 1,672 พิกเซล,  File Size : 782.03 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 167 พิกเซล |  349 x 418 พิกเซล |  699 x 836 พิกเซล |  1,048 x 1,254 พิกเซล |  1,398 x 1,672 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แทนซาเนีย หรือชื่อทางการ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เป็นประเทศที่อยู่บนชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา มีอาณาเขตทางเหนือจดเคนยาและยูกันดา ทางตะวันตกจดรวันดา บุรุนดี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และทางใต้จดแซมเบีย มาลาวี และโมซัมบิก ส่วนทางตะวันออกจดมหาสมุทรอินเดีย ประเทศตั้งชื่อมาจากแผ่นดินใหญ่แทนกันยีกาและเกาะแซนซิบาร์ที่อยู่นอกจากชายฝั่งตะวันออก แทนซาเนียเป็นสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติ ตั้งแต่ประกาศเอกราชเมื่อ พ.ศ. 2504 เมื่อ พ.ศ. 2507 แทนกันยีกาได้รวมกับแซนซีบาร์ กลายเป็นสหสาธารณรัฐแทนแกนยิกาและแซนซิบาร์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เมื่อพ.ศ. 2539 เมืองหลวงของแทนซาเนียย้ายจากดาร์เอสซาลามไปโดโดมา อย่างไรก็ดี สำนักงานของรัฐบาลหลายแห่งยังคงตั้งอยู่ในเมืองหลวงเดิม
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศแทนซาเนีย
แผนที่ - ประเทศแทนซาเนีย - 2,152 x 2,048 พิกเซล - 2.02 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,152 x 2,048  พิกเซล -  2.02 MB
แผนที่ - ประเทศแทนซาเนีย - 2,048 x 2,119 พิกเซล - 715.15 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,048 x 2,119  พิกเซล -  715.15 KB
แผนที่ - ประเทศแทนซาเนีย - 1,815 x 1,742 พิกเซล - 3.03 MB - สาธารณสมบัติ
1,815 x 1,742  พิกเซล -  3.03 MB
แผนที่ - ประเทศแทนซาเนีย - 1,749 x 1,747 พิกเซล - 1.53 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,749 x 1,747  พิกเซล -  1.53 MB
แผนที่ - ประเทศแทนซาเนีย - 1,398 x 1,672 พิกเซล - 727.11 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,672  พิกเซล -  727.11 KB
แผนที่ - ประเทศแทนซาเนีย - 1,398 x 1,672 พิกเซล - 782.03 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,672  พิกเซล -  782.03 KB
แผนที่ - ประเทศแทนซาเนีย - 1,336 x 1,291 พิกเซล - 1.23 MB - สาธารณสมบัติ
1,336 x 1,291  พิกเซล -  1.23 MB