แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศแอฟริกาใต้
แฟ้ม (1,578 x 1,457 พิกเซล,  File Size : 1.98 MB,  File Format : image/pjpeg)

157 x 145 พิกเซล |  394 x 364 พิกเซล |  789 x 728 พิกเซล |  1,183 x 1,092 พิกเซล |  1,578 x 1,457 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า แอฟริกาใต้ (ต่างจาก "แอฟริกาตอนใต้" ซึ่งเป็นภูมิภาคประกอบไปด้วยหลายประเทศ รวมถึงประเทศแอฟริกาใต้ด้วย) เป็นประเทศอิสระที่อยู่ตอนปลายทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนติดกับประเทศนามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว โมซัมบิก และสวาซิแลนด์ นอกจากนี้ยังมีเลโซโทซึ่งเป็นประเทศที่ถูกล้อมรอบทุกด้านด้วยอาณาเขตของประเทศแอฟริกาใต้ รวมทั้งยังเป็นประเทศส่งออกเพชร, ทองคำ และไวน์ที่ชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาอีกด้วย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : Sadalmelik)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้ - 6,533 x 5,760 พิกเซล - 5.27 MB - สาธารณสมบัติ
6,533 x 5,760  พิกเซล -  5.27 MB
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้ - 3,037 x 2,257 พิกเซล - 1.87 MB - สาธารณสมบัติ
3,037 x 2,257  พิกเซล -  1.87 MB
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้ - 3,029 x 2,849 พิกเซล - 6.32 MB - สาธารณสมบัติ
3,029 x 2,849  พิกเซล -  6.32 MB
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้ - 2,031 x 1,741 พิกเซล - 748.69 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,031 x 1,741  พิกเซล -  748.69 KB
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้ - 2,031 x 1,741 พิกเซล - 1.91 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,031 x 1,741  พิกเซล -  1.91 MB
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้ - 2,000 x 1,501 พิกเซล - 1.18 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,501  พิกเซล -  1.18 MB
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้ - 1,578 x 1,457 พิกเซล - 1.98 MB - สาธารณสมบัติ
1,578 x 1,457  พิกเซล -  1.98 MB
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้ - 1,397 x 1,846 พิกเซล - 704.47 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,846  พิกเซล -  704.47 KB
แผนที่ - ประเทศแอฟริกาใต้ - 1,396 x 1,846 พิกเซล - 658.9 KB - สาธารณสมบัติ
1,396 x 1,846  พิกเซล -  658.9 KB