แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศแอลเบเนีย
แฟ้ม (1,414 x 1,907 พิกเซล,  File Size : 286.43 KB,  File Format : image/pjpeg)

141 x 190 พิกเซล |  353 x 476 พิกเซล |  707 x 953 พิกเซล |  1,060 x 1,430 พิกเซล |  1,414 x 1,907 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แอลเบเนีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐแอลเบเนีย เป็นประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ พรมแดนทางเหนือติดต่อกับมอนเตเนโกร ตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับเซอร์เบีย (คอซอวอ) ทางตะวันออกติดต่อกับมาซิโดเนีย และทางใต้ติดต่อกับกรีซ ชายฝั่งตะวันตกจรดทะเลเอเดรียติก ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลไอโอเนียน ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 2,349 x 2,947 พิกเซล - 1.48 MB - สาธารณสมบัติ
2,349 x 2,947  พิกเซล -  1.48 MB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 2,273 x 3,898 พิกเซล - 15.04 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,273 x 3,898  พิกเซล -  15.04 MB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 2,000 x 2,895 พิกเซล - 1.41 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,895  พิกเซล -  1.41 MB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 1,880 x 3,850 พิกเซล - 7.16 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,880 x 3,850  พิกเซล -  7.16 MB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 1,415 x 1,905 พิกเซล - 551.6 KB - สาธารณสมบัติ
1,415 x 1,905  พิกเซล -  551.6 KB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 1,415 x 1,906 พิกเซล - 492.7 KB - สาธารณสมบัติ
1,415 x 1,906  พิกเซล -  492.7 KB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 1,414 x 1,907 พิกเซล - 286.43 KB - สาธารณสมบัติ
1,414 x 1,907  พิกเซล -  286.43 KB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 1,000 x 2,174 พิกเซล - 247.08 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 2,174  พิกเซล -  247.08 KB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 708 x 1,396 พิกเซล - 183.36 KB - สาธารณสมบัติ
708 x 1,396  พิกเซล -  183.36 KB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 688 x 1,002 พิกเซล - 120.33 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
688 x 1,002  พิกเซล -  120.33 KB
แผนที่ - ประเทศแอลเบเนีย - 685 x 1,002 พิกเซล - 405.96 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
685 x 1,002  พิกเซล -  405.96 KB