แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศโกตดิวัวร์
แฟ้ม (1,398 x 1,823 พิกเซล,  File Size : 753.06 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 182 พิกเซล |  349 x 455 พิกเซล |  699 x 911 พิกเซล |  1,048 x 1,367 พิกเซล |  1,398 x 1,823 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
โกตดิวัวร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไอวอรีโคสต์ มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ เป็นประเทศในทวีปแอฟริกา ตั้งอยู่บริเวณแอฟริกาตะวันตก ทิศตะวันตกติดกับประเทศกินีและประเทศไลบีเรีย ทิศเหนือติดกับประเทศมาลีและประเทศบูร์กินาฟาโซ ทิศตะวันออกติดกับประเทศกานา ส่วนทิศใต้เป็นอ่าวกินี ในอดีตเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งของแอฟริกา แต่ช่วงหลังต้องเผชิญปัญหาสงครามกลางเมืองและการคอร์รัปชัน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์
แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์ - 2,661 x 3,191 พิกเซล - 1.35 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,661 x 3,191  พิกเซล -  1.35 MB
แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์ - 2,366 x 2,911 พิกเซล - 3.61 MB - สาธารณสมบัติ
2,366 x 2,911  พิกเซล -  3.61 MB
แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์ - 1,400 x 1,414 พิกเซล - 1.41 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 1,414  พิกเซล -  1.41 MB
แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์ - 1,400 x 1,414 พิกเซล - 396.41 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 1,414  พิกเซล -  396.41 KB
แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์ - 1,398 x 1,823 พิกเซล - 696.14 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,823  พิกเซล -  696.14 KB
แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์ - 1,398 x 1,823 พิกเซล - 753.06 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,823  พิกเซล -  753.06 KB
แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์ - 1,345 x 1,418 พิกเซล - 286.36 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,345 x 1,418  พิกเซล -  286.36 KB
แผนที่ - ประเทศโกตดิวัวร์ - 1,009 x 1,071 พิกเซล - 1.29 MB - สาธารณสมบัติ
1,009 x 1,071  พิกเซล -  1.29 MB