แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศโซมาเลีย
แฟ้ม (1,397 x 1,694 พิกเซล,  File Size : 530.17 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 169 พิกเซล |  349 x 423 พิกเซล |  698 x 847 พิกเซล |  1,047 x 1,270 พิกเซล |  1,397 x 1,694 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
โซมาเลีย หรือชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย มีชื่อเดิมว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี และ สาธารณรัฐโซมาลี มีพื้นที่ติดกับแหลมแอฟริกา มีพรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจีบูติ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับเคนยา มีพื้นที่ทางทิศเหนือติดกับประเทศเยเมนโดยมีอ่าวเอเดนเป็นพรมแดนทางทะเล ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรอินเดีย และทิศตะวันตกติดกับประเทศเอธิโอเปีย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย - 3,000 x 3,169 พิกเซล - 3.11 MB - สาธารณสมบัติ
3,000 x 3,169  พิกเซล -  3.11 MB
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย - 2,349 x 2,947 พิกเซล - 1.47 MB - สาธารณสมบัติ
2,349 x 2,947  พิกเซล -  1.47 MB
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย - 2,348 x 3,008 พิกเซล - 2.54 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,348 x 3,008  พิกเซล -  2.54 MB
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย - 1,615 x 1,960 พิกเซล - 2.02 MB - สาธารณสมบัติ
1,615 x 1,960  พิกเซล -  2.02 MB
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย - 1,615 x 1,960 พิกเซล - 2.35 MB - สาธารณสมบัติ
1,615 x 1,960  พิกเซล -  2.35 MB
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย - 1,397 x 1,694 พิกเซล - 480.86 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,694  พิกเซล -  480.86 KB
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย - 1,397 x 1,694 พิกเซล - 530.17 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,694  พิกเซล -  530.17 KB
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย - 1,252 x 1,638 พิกเซล - 1.23 MB - สาธารณสมบัติ
1,252 x 1,638  พิกเซล -  1.23 MB
แผนที่ - ประเทศโซมาเลีย - 1,051 x 1,338 พิกเซล - 199.08 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,051 x 1,338  พิกเซล -  199.08 KB